H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Henriette Scavenius, f. Moltke 19. maj 1860

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 19. maj 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 19 Mai 1860

Kjære Fru Scavenius!

Mit Besøg paa Glorup, nu ved min Udreise, bliver der intet af; imorges fik jeg Brev fra Grev Moltke-Hvitfeldt, han skriver at han fra Dresden har Efterretning om at Grevinden maa underkaste sig en lanvarig smertelig Kuur og at han derfor een af de første Dage reiser derned. Jeg antager altsaa at heller ikke Deres Naade tager til Glorup og er det da Tilfældet at de bliver hjemme paa Basnæs, veed jeg at De der venligt vil see mig, men jeg maa rigtignok snarest vide noget derom, for at jeg kan indrette min Reise derefter. Bliver Deres Naade nu hjemme og vil se mig, tør jeg da haabe at De paa Mandag, (dette Brev modtager De imorgen Søndag) vil skrive mig kun et Par Ord til. Jeg vilde paa Fredag den 25de Mai forlade Kjøbenhavn, gaae til Sorø og derfra Søndagmorgen den 27de være i Slagelse for at gaae til Basnæs og blive, hele den følgende Uge, ellers reiser jeg lige fra Sorø til Udlandet. Deres Naade tilgiver at jeg skriver saa ligefremt, men jeg glædede mig meget til at være sammen med Dem og Deres før jeg nu, paa en længere Tid flyver fra Hjemmet. Altsaa paa Tirsdag tør jeg haabe at modtage Svar. Hils paa det hjerteligste Frøken Luzia, Otto, Miss Dunlop og Madden, ligesom Hr Ferslew. Deres Naades taknemlig hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus