Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 19. maj 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 19 Mai 1860

Kjre Fru Scavenius!

Mit Besg paa Glorup, nu ved min Udreise, bliver der intet af; imorges fik jeg Brev fra Grev Moltke-Hvitfeldt, han skriver at han fra Dresden har Efterretning om at Grevinden maa underkaste sig en lanvarig smertelig Kuur og at han derfor een af de frste Dage reiser derned. Jeg antager altsaa at heller ikke Deres Naade tager til Glorup og er det da Tilfldet at de bliver hjemme paa Basns, veed jeg at De der venligt vil see mig, men jeg maa rigtignok snarest vide noget derom, for at jeg kan indrette min Reise derefter. Bliver Deres Naade nu hjemme og vil se mig, tr jeg da haabe at De paa Mandag, (dette Brev modtager De imorgen Sndag) vil skrive mig kun et Par Ord til. Jeg vilde paa Fredag den 25de Mai forlade Kjbenhavn, gaae til Sor og derfra Sndagmorgen den 27de vre i Slagelse for at gaae til Basns og blive, hele den flgende Uge, ellers reiser jeg lige fra Sor til Udlandet. Deres Naade tilgiver at jeg skriver saa ligefremt, men jeg gldede mig meget til at vre sammen med Dem og Deres fr jeg nu, paa en lngere Tid flyver fra Hjemmet. Altsaa paa Tirsdag tr jeg haabe at modtage Svar. Hils paa det hjerteligste Frken Luzia, Otto, Miss Dunlop og Madden, ligesom Hr Ferslew. Deres Naades taknemlig hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus