Dato: 28. maj 1860
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Holsteinborg d. 28/5 60.

Gode, kjre Professor Andersen!

De kan virkelig ikke faa Lov til saaledes at forlade Danmark uden Meddelelse derom til Deres Tilhngere og Venner og da jeg er saa dristig at regne mig i deres Tal, saa var det naturligviis med levende oprigtig Interesse at jeg af Frken Falbe41 fordrede en niagtig Beretning om Deres Sommer Planer, i hvilke hun jo paa Jernbanen til Sor havde gjort et lille Indblik. Hvorlnge De bliver i Sor vidste hun ikke, men da jeg i Aftes med hende og Wanda talte om Dem kjre Professor! saa var det intet Sag for mig at love min Sster i Dag at vilde skrive til Dem, for at sprge Dem om De ikke for vor Skyld ja for min sde Wandas Skyld, hun jublede ved Tanken om Muligheden af hendes nskes Opfyldelse vil blive lidt lngere paa Sjlland og da tilbringe de Dage paa Holsteinborg. De veed nok at jeg er saa riig at vre i Besiddelse af et saadant Tilsagn, men muligviis passer det Dem ikke nu at indfri det; dog hvis De vil glde Nogen ved et Besg, saa vr sikker paa at Holsteinborg samt alle dets Beboere med sand Taknemmelighed byder et hjerteligt Velkommen til den herlige Digter som uudslettelig har skrevet sit Navn i alle Hjerter .... Deres lille Gudsn siger: Grecy (saaledes forkorter han Christian Christoff) lnges efter Professor Andersen! tr det Samme forsikkres Dem af hans Forldre ved

Deres hengivne

Mimi Holstein.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus