Dato: 29. maj 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Sor den 29 Mai 1860.

Kjre fortrffelige Fru Grevinde!

De har srdeles gldet mig ved Deres hjertelige Brev og den venlige Indbydelse til Holsteinborg, vil De sige Deres Sster hvor inderlig jeg ogsaa takker hende fordi hun saa smukt har mig i Tanke, Brev og Indbydelse er som en frisk Afskedsbouquet der siger mig jeg har trofaste deeltagende Venner! hjertelig Tak! Havde jeg igaar faaet Deres Brev da var jeg ogsaa kommet til Holsteinborg, men nu maa jeg opgive det, jeg skrev netop med Posten iaftes til Venner i Flensborg at jeg kom der imorgen (Onsdag), ligesaa at jeg Fredag med frste Banetog indtraf i Rendsborg hvor Capitain Lnborg (Thieles Svigersn42 venter mig. Nu maa jeg altsaa blive ved den tagne Beslutning, uagtet det ligger mig tungt paa Hjertet ikke at komme til Holsteinborg, hvor jeg seer at De saa venligt huske paa mig! Gud velsigne Dem derfor! hils Deres Mand og Sster! hils min kjre lille Gudsn og de andre smaa Venner! Deres Naade vil tillade at jeg fra Udlandet skriver Dem til og at jeg ved Hjemkomsten, den kan blive endnu iaar og maaskee frst om Aar og Dag, tillader at jeg tager Veien over Holsteinborg dersom De og Hr Greven er hjemme. Vil De ogsaa bringe min rbdige Hilsen til Frken Falbe og seer De Familien paa Basns, da siig hvor levende jeg har dem Alle i Tanke.

Deres Naades taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Til

Fru Grevinde Holstein.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus