Dato: 4. juni 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Ferdinand Meldahl
Sprog: dansk.

Rendsborg 4 Juni 1860.

Kjre Ven!

Fr jeg flyver ud af Landet maa jeg dog gjennem Ord og Skrift trykke Deres Haand, bede Dem bringe Deres Brud min hjertelige rbdige Hilsen, De maa fornemme at jeg med i Tankerne "Dandser paa Deres Bryllupsdag", men naar er denne? Er den den 9 Juni eller 9 Juli? Jeg skal venlig hver Dag have den i Tanke, saa overflyver jeg ikke Festdagen, skal denne nu feires i Stilhed eller i stor Vennekreds?

Alt dette vilde jeg have erfaret havde jeg fundet Dem hjemme ved mit Afskeds Besg.

Skulde det nu vre Tilfldet, at Brylluppet frst er i Juli, da gld mig forud med et Brev, som snarest afsendt kan gaa til "Eisenach poste restante", men senere til "Mnchen poste restante", da skal De faae, om De kan bruge den, en Sang, imidlertid tillader De, at jeg strax forelbig synger saa godt jeg kan, dersom Festen er i disse Dage; det er kun en Vise jeg selv som Chorus synger gjennem mit Brev, for Dem og Deres Brud, at man ikke skal sige De slet ingen Sang fik paa Bryllupsdagen; jeg synger den til Melodi "Vi Smnd gjr ei mange Ord".

Du reiste Andre Huus og Hjem,

Nu har Du reist Dit eget,

I Kjrlighed det straaler frem

Thi er Dit Bryst bevget!

Du ind i hendes ine seer

Guds Solskin der Dig mder /

Et Hjerte kan ei nske meer,

Hvert Fortids Savn det dder.

#

- En Bryllups Dag er Mrkets Dag

I Kjrlighedens Rige,

Den er et Livets Blgeslag,

Der har et Ord at sige,

Et Alvors Ord i Fryd indlagt,

Det gjennem Sangen klinger,

Det melder om den Hjertets Magt

Der Huset Lykke bringer!

#

De Ord gjentages skal hver Vaar,

Med Brudelys i Stagen,

Ja, efter fem og tyve Aar,

Engang Slvbryllupsdagen;

Thi hvad Du bygger op, det staar

I Kraft og Held og Lykke,

Vor Sang her som en Krands Du faar

Fordi Du saa lod bygge!

-

Og nu flger tre Gange Hurra for Brudgom og Brud, og de to ville venligt erindre sig, som tilstedevrende Gjst ved Brudebordet, Deres deeltagende Ven

H. C. Andersen

[Udskrift:]

Professor, Architect Meldahl

Tekst fra: Solveig Brunholm