Dato: 30. juli 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Collin, g. Lind
Sprog: dansk.

Brev nr. 14

Fra H.C. Andersen til Louise Collin den 30. juli 1836.188

Lykkesholm den 30 Juli 1836.

Min bedste Hilsen sender jeg Dem til den 3die August.189 Den Dag vil jeg ret tnke paa Dem, erindre de mange kjre ieblikke, hvor De ret var ssterlig god mod mig. Jeg har Timer i min Erindring, fra tidlige Dage, De maaskee ganske har glemt, fordi de for Dem vare uden Betydning. Hvert trstende, venligt Ord De har sagt mig, modtog jeg for aldrig at miste det. Den tredie August er jeg i Svendborg, hvor der er Kirke-Concert, rimeligviis trffer jeg der alle Hornemanns190 og vi ville da tale om den kjre Louise, saaledes er De da ogsaa med. Samles jeg med Emil om Aftenen paa Hvidkilde, da skal vi to drikke Deres Skaal, (naturligviis i al Stilhed). Vi ville, som to langtborte fra de stille er, der samles mellem Fremmede, see betydningsfuld til hinanden, erindre den blaae Lothus, som de Andre ikke kjende og holde saaledes vort Hjertes Guds Dyrkelse. For to Dage siden talte jeg med Prsten Lassen,191 han fortalte mig at De og Lind havde faaet Smerter i Halsen, ja at Lind, senere laae til Sengs af Skarlagensfeber. Jeg kan ret tnke mig Deres Bedrvelse hjemme. Med Halsen er det vel nu bedre, men Feber er ingen Spg. Hils det fortrffelige Menneske fra mig. De besger ham i hans Sygdom, det vil hjlpe paa Patienten, selv et lille Epistel fra Deres Haand maa jo vre de meest styrkende og helbredende Draaber. Til den tredie August sender jeg Dem, som Present, en Forsikring192 paa et Exemplar af min nye Roman,193 der udkommer, vil Gud, i April, tag til Takke! gjerne sendte jeg noget bedre, men De seer meest paa den gode Villie, veed jeg! De sidste otte Dage tilbragte jeg paa Tolderlund,194 hvor det ideligt var Regnveir og hist kjedeligt! mere herom mundtligt! iforgaars, kom jeg her til Lykkesholm,195 hvor Sommeren, da jeg kom, sprang frem, som en Passions Blomst. En uforsigtig Badning i en Se med Kildespring, har givet mig en lille Feber, men den har vel intet at betyde, Luften er saa mild, her er en Rigdom af Levkoyer, saa man kun aander Duft, Kirsebrtrerne ere i et Blod af saflige Frugter og vi have fuldtop af Meloner. Paa Mandagmorgen reiser jeg til Broholm196 og Onsdag, Fdselsdagen, er jeg i Svendborg; 8 Dage derefter er jeg vist paa Nrager197 eller i Sore,198 derom skal Eduard faae Brev. Jeg har fra Agent Voigts199 i Faaborg faaet en Indbydelse, men jeg afslog den. Nu hrer jeg siden at De rimeligviis, Alle af Familien, komme til Concert i Svendborg og mene da nok, at overtale mig. Vi mdes i Kirken! Rygtet gaaer i Fyen, at Stage og Jomf: Kofod200 have holdt Bryllup! Naar holder Eduard sit? Efter min Beregning skulde det alt have vret i Juni!201 Hils nu den kjre Moder, Ssteren og Alle hjemme, og tnk lidt paa mig og har De et nske for mig, da lad det vre: gid at Andersen nste Aar maa drikke den 3die Augusts Skaal, mellem Pinier og de Bjerge "der staae ham, som det deiligste Indigo!"202 Imellem lnges jeg ret inderligt efter Hjemmets Hjem;203 da staaer De saa levende for mig, og det er et andet Billede, end det Marstrand204 har givet os. Udtrykket i inene, erindrer jeg bedst hos alle mine Venner; det sjlelige Udtryk, er mig det egentlige Portrait, kunde jeg end ogsaa glemme hvert ssterligt Ord De har sagt mig, Sjlen i Deres Blik vilde dog ikke forsvinde, det er jo ogsaa paa denne og disse, vi i den anden, ukjendte Verden, skulle kjende hinanden. Lev nu vel! gid De nste 3die August, endnu fle Dem lykkeligere, end i Aar, gid Lind maa vre ansat i Helsinger eller Odense, og jeg da fra Syden maa adressere mit Brev til Fru Louise Lind!205

Deres broderligt hengivne

H.C. Andersen.

[Udskrift]

Til Frken Louise Collin

i Kjbenhavn.

overleveres hende den 3die August 1836

Tekst fra: Ejnar Askgaard