Dato: 10. juni 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Gttingen den 10. Juni 1860.

Kjre Fru Henriques! For et Par Timer siden kom jeg her til denne Studenterby og da jeg nu har lidt Ro og Hvile, uagtet Tankerne stadigt flyve hjemad, vil jeg lade dem hvile paa dette hvide Blad, sende Dem, Deres Mand og tre kjre Brn min Hilsen. Jeg blev hele otte Dage i Rendsborg det havde jeg ikke betnkt, to Dage var kun Bestemmelsen, men nu skal De hre, dersom De ikke allerede gjennem Aviserne have hrt. Jeg forlod Kjbenhavn, forunderlig bld om Hjertet, jeg havde det egentligt saa godt hjemme, Gud veed hvad det da er der driver mig ud, en Drift er det! Hos Ingemanns i Sor blev jeg to Dage og var med at feire hans 71de Fdselsdag, saa gik jeg over Flensborg til Rendsborg hvor Etatsraad Thieles Datter er gift med Capitain Lnborg; hos dem boede jeg og havde det saa godt. Kun to Dage vilde jeg blive der, men to endnu bleve lagt til, thi Carl Price skulde komme til Lnborgs den nste Dag, og dertil fulgte ogsaa at en ung Officeer havde indbudt mig med sine Kamerater og en Mngde danske Damer til en Frokost og her gik det livligt, lysteligt og gte dansk til. Vi var en srdeles stor Kreds, danske Viser bleve sjungne, min Skaal jublende udbragt og Taler holdte og om Aftenen hjemme, overraskedes jeg ved at Tropperne med Musik droge gjennem Gaden hvor jeg boede, det var aldrig fr skeet og jeg hrte at Musikchoret havde af sig selv bevirket det for at vise mig en Venlighed; stille turde de ikke staae udenfor, det var mod Ordre, men saa gjorde de et Holdt med Fdderne frem og tilbage, saa at der blev et Ophold, det rrte mig og da saa een af Officererne om Aftenen og strax hele min Omgivelse bad mig at blive endnu en Dag, og ligesom jeg i Kjbenhavn havde lst for Haandvrkerforeningen, da lse for vore Jenser, kunde jeg umuligt sige nei! - Det blev en deilig Fest. Nste Eftermiddag Klokken sex havde en stor Mngde Soldater og Recrutter fri for at hre mig lse. "Tonhalle" der er meget strre end Cacinos lille Sal, var festligt smykket med Danebrog og Kongens Buste, en Tribune reist for mig; min Gud hvor var jeg angest, hele Natten forud havde jeg ikke sovet. Jeg traadte op, over 1500 Mennesker var der, Officerer og Underofficerer med deres Koner, hele Galleriet opfyldt med Soldater, jeg blev modtaget med tredoppelt Hurra, Orchestret spillede saa Dannevang med grnne Bred, og en Regn af Blomsterbouquetter fli til mig, Pepitta fik dem ikke rigeligere, jeg var nr ved at grde, men lste dog ganske godt 5 Eventyr, saa fik jeg Hurra igjen og een af mine Sange: "Danmark mit Fdreland". De begriber hvor det greb mig! - Nste Morgen, i Lverdags da jeg vilde bort, kom Regimentets Musik og spillede til Afskeed udenfor min Dr. Banegaarden var smykket med Danebrog, mange Soldater vare derude og sang danske Sange, og bragte mig Hurra til Lev vel! Blomster vare strede, min Gud, min Gud, jeg fortjener det ikke - jeg grd i Ydmyghed, da vi foer afsted! - Igaar kom jeg til Hildesheim, det er en hist interessant gammel By, som jeg raader Enhver der fra Hamborg flyver til Hanover, skal besge, den ligger kun en Time derfra; deilige gamle Huse er her med udhugne og udskaarne Billeder og ganske Catholsk; jeg saae der i Dag med Procession Christi Legems Fest. Imorgen flyver jeg til Eisenach, derfra sendes Dem dette Brev, gld mig nu med et lignende sendt til Dresden post restante. Siig mig lidt om Hjemmet og Deres. Den stakkels Arnesen hrer jeg er blevet ulykkelig syg! han var saa venlig og god mod mig, srlig i den sidste Tid. Gud styrke ham. Lev hjertelig vel! Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 4-7)