Dato: 7. juli 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling
Sprog: dansk.

Mnchen den 7. Juli 1860.

Kjre Fru Balling.

Tak for Deres Brev og de venlige Hilsener deri! endnu er jeg i Mnchen, men naar jeg nu paa Sndag har hrt Operaen" Tannhiiuser", reiser jeg til Schweiz, uagtet Veiret er koldt og Regnen strmmer ned, men det bliver vel nok bedre. jeg var i Mandags ved Passionsforestillingen i Over-Ammergau. Rejsen var meget besvrlig, det gik paa Jernbane, med Dampskib, med Extrapost; den lille Bjergby var overfyldt af Mennesker, vist over 6000; for mig var imidlertid ypperligt srget, jeg boede hos Prsten og havde det der udmrket. Den bedste Plads fik jeg i Theatret; med et Par grevelige Familier, som ogsaa boede hos Prsten, sad jeg der i det mgtige Theater med de virkelige Bjerge rundt om. Halv otte om Morgenen kom vi der' og frst halv sex om Eftermiddagen var Forestillingen forbi, men jeg holdt ud, thi det var overordentligt interessant, omtrent 500 Mennesker af Bondestanden udfrte hele LideIses Historien med en Inderlighed, en Tro, og dertil med Skjnheds Sands. Chorene og Recitativerne gik magelst, Dragter og Decorationer vare fortrffelige. Alt kunstnerisk ordnet og kun de Personer, der stode uden Plet og Dadel turde trde op i de helliges Roller; en ung Billedskjrer var Christus, med en Alvor, en Fromhed, noget saa inderligt, at ingen Skuespiller kunde gjre ham det efter, han var ogsaa den eneste, der ikke var sminket; fr hver Forestilling nyder han Alterens Sacrament og efter Forestillingen er det hans Trang at sge alene ud i Bjergene for igjen at samle sig. Judas og Pilatus blev ligeledes ypperligt givet, men alfor gruelig var Korsfstelsen, det arme Menneske hang i tre Qvarter paa Korset, og han og Rveren var i det kolde Veir i Trichot. Da Spydet blev stdt i hans Side, og Blodet virkeligt fld, gav jeg et hit Skrig; det var det Eneste, der var udenfor det Skjnne. Alt er Sang, Recitativ og Tale; deilige Grupper saae man, og Indtoget i Jerusalem var storartet. Imidlertid regnede det de frste Timer, senere var det dog kun graat Vejr, men da Christus blev lagt i Graven, brd Guds Sol frem og lyste over hele Skuepladsen; denne var egentlig deelt i tre Theatre, eet ved Siden af det andet; paa det Midterste skete alle Scene Forandringer, de ved Siderne vare faste Gadedecorationer, Altan paa Pilati Huus og paa det, Yppersteprsten boede i. Choret traadte kun frem fra Silerne i Forgrunden, og ved Christi Dd var de alle ifrte sorte Silkekapper. Der var deilige Stemmer, isr en Bondepige sang smukt, og Chorfreren havde en Holdning som en Riddersmand. Naar jeg kommer lidt mere til Rolighed i Schweiz, giver jeg en Skildring heraf til Delbancos illustrerede Tidende, der vil De faae det mere levende, tag i Dag til Takke! Hilsener til Deres Sster, Frken Gram og hver som venlig husker paa Deres hengivne

H. C. Andersen

,

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Mnchen den 7. Juli 1860.

Kjre Fru Balling.

Tak for Deres Brev og de venlige Hilsener deri! endnu er jeg i Mnchen, men naar jeg nu paa Sndag har hrt Operaen" Tannhiiuser", reiser jeg til Schweiz, uagtet Veiret er koldt og Regnen strmmer ned, men det bliver vel nok bedre. jeg var i Mandags ved Passionsforestillingen i Over-Ammergau. Rejsen var meget besvrlig, det gik paa Jernbane, med Dampskib, med Extrapost; den lille Bjergby var overfyldt af Mennesker, vist over 6000; for mig var imidlertid ypperligt srget, jeg boede hos Prsten og havde det der udmrket. Den bedste Plads fik jeg i Theatret; med et Par grevelige Familier, som ogsaa boede hos Prsten, sad jeg der i det mgtige Theater med de virkelige Bjerge rundt om. Halv otte om Morgenen kom vi der' og frst halv sex om Eftermiddagen var Forestillingen forbi, men jeg holdt ud, thi det var overordentligt interessant, omtrent 500 Mennesker af Bondestanden udfrte hele LideIses Historien med en Inderlighed, en Tro, og dertil med Skjnheds Sands. Chorene og Recitativerne gik magelst, Dragter og Decorationer vare fortrffelige. Alt kunstnerisk ordnet og kun de Personer, der stode uden Plet og Dadel turde trde op i de helliges Roller; en ung Billedskjrer var Christus, med en Alvor, en Fromhed, noget saa inderligt, at ingen Skuespiller kunde gjre ham det efter, han var ogsaa den eneste, der ikke var sminket; fr hver Forestilling nyder han Alterens Sacrament og efter Forestillingen er det hans Trang at sge alene ud i Bjergene for igjen at samle sig. Judas og Pilatus blev ligeledes ypperligt givet, men alfor gruelig var Korsfstelsen, det arme Menneske hang i tre Qvarter paa Korset, og han og Rveren var i det kolde Veir i Trichot. Da Spydet blev stdt i hans Side, og Blodet virkeligt fld, gav jeg et hit Skrig; det var det Eneste, der var udenfor det Skjnne. Alt er Sang, Recitativ og Tale; deilige Grupper saae man, og Indtoget i Jerusalem var storartet. Imidlertid regnede det de frste Timer, senere var det dog kun graat Vejr, men da Christus blev lagt i Graven, brd Guds Sol frem og lyste over hele Skuepladsen; denne var egentlig deelt i tre Theatre, eet ved Siden af det andet; paa det Midterste skete alle Scene Forandringer, de ved Siderne vare faste Gadedecorationer, Altan paa Pilati Huus og paa det, Yppersteprsten boede i. Choret traadte kun frem fra Silerne i Forgrunden, og ved Christi Dd var de alle ifrte sorte Silkekapper. Der var deilige Stemmer, isr en Bondepige sang smukt, og Chorfreren havde en Holdning som en Riddersmand. Naar jeg kommer lidt mere til Rolighed i Schweiz, giver jeg en Skildring heraf til Delbancos illustrerede Tidende, der vil De faae det mere levende, tag i Dag til Takke! Hilsener til Deres Sster, Frken Gram og hver som venlig husker paa Deres hengivne

H. C. Andersen

,

Tekst fra: Frederiksberg Biblioteks H. C. Andersen Registrant