Dato: 15. juli 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Brunnen den 15 Juli 1860.

Kjre Fru Henriques!

Tak for Deres venlige, hjertelige Brev, gjentag for Deres Mand hvor glad jeg ogsaa var ved hans Skrivelse, det er deiligt at vide man har deeltagende Venner og see at de mere end med Tanken flger een. Nu er jeg i det stille, deilige Brunnen, hvor jeg er i Pension for 14 Dage, har et nydeligt lille Vrelse ud til den blanke grnne Vierwaldstdter S, og de skovgroede Bjerge med Sneetoppe lige foran mine Vinduer, jeg hrer Kernes Klokker og Alpehornet, Veiret er fra igaar sommerligt smukt og nu vil jeg her begynde paa at nedskrive for illustrered Tidende Indtrykket af Passions Skuespillet i Oberammergau, De vil da fuldstndigt kunde lse derom, det hrer til Noget af det meest Eiendommelige jeg har seet og minder om de grske Tragedier i det Frie eller de indiske Skuespil, hvor "Sacuntala" opfrtes. Jesu Lidelse, fra Indtoget i Jerusalem, der blev storartet fremstillet af 500 Personer til Opstandelsen, udgjorte Forestillingen, hvor vi sad fra halv otte om Morgenen til halv sex om Eftermiddagen; en ung smuk Mand udfrte Jesus, med en saadan Tro og Fromhed, at der ikke var noget Forargeligt deri, ingen Skuespiller kunde saaledes gjre ham det efter; han, Pilatus og Judas vare fortrffelige. Chor, Solo og Recetativ gik magelst godt og Dragterne vare korecte og smagfulde; hele Lidelses Historien blev, ligesom illustreret ved levende Billeder af det gamle Testament. Isr var her den unge Tobias og Jobs Historie ypperlig. Flere end 6000 Tilskuere vare her, og det var et Liv at see paa Veien dertil og derfra. Alle flte sig tilfredsstillede, de Fromme var opbyggede og de Profane overraskede. Fr hver Forestilling tager den Mand, som fremstiller Christus, Sacramentet, kun pletfri Personer tr optrde i de hellige Roller. Det var ellers pinligt at see det arme Menneske hnge der, vist 3/4 Time paa Korset. Med Kaulbach, Tydsklands strste Maler, har jeg levet meget denne Gang i Mnchen, han har leveret et deiligt Billed til mit Eventyr "Engelen" og vil ogsaa tegne til "Dyndkongens Datter". - Hofraad Hampfstngel har taget mit Photographibilled til "Zeitgenossen", det er srdeles smukt! jeg var overrasket ved at jeg kunde komme til at see saa godt ud. Det er et mrkeligt skjnt Lysbilled. Paa Theatret hrte jeg Glucks Iphigenia i Tauris og Wagners "Tannhuser", det var en sand Nydelse, ellers er det ikke stort bevendt, for ieblikket, med Mnchens Theater. Arnesens Dd har srligt bevget mig; han var i den sidste Tid saa srdeles venlig mod mig, ved Afskeden udtalte jeg det og takkede ham derfor, det syntes at gjre Indtryk paa ham, det er den sidste Erindring jeg har. Siig mig hvorfra rrte sig hans Sygdom og Dd? Til Professor Hartmann har jeg skrevet et Par Ord om Ravnen og liden Kirsten, jeg veed ikke om han er i Kjbenhavn eller i Roeskilde, men vil De ikke nok srge for at han snarest faaer den lille Skrivelse? Glder De mig med Brev der afsendes fr den 24. Juli, da lad det gaae her til Brunnen i Sweitz poste restante, skriver De lidt senere, da send det til Le Locle i Canton Neufchatel i Schweitz poste restante. Hils Deres Mand, kys Deres Brn, bring mig i venlig Erindring hos alle Melchiors, srlig hos Deres Svigerinde og Frken Melchior. Frknerne Price, ligesaa Hedt mange Hilsener. Hvorledes det gaaer med min Reise til Italien er endnu uvist, saaledes som Tingene endnu staae, raade Alle mig derfra; flere Fremmede mder jeg som have forladt Italien og sige der er uhyggeligt! til September tager jeg min Bestemmelse. Nu, Gud glde og velsigne Dem og Deres. Hjerteligst

H C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 10-13)