Dato: 16. juli 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Brunnen ved Vierwaldstdtssen den 16 Jul i 1860

Kjre Jonna!

Saa tidt og ofte tnker jeg paa Dig, Din mand og Brnene, saa ofte nsker jeg at I alle vare og saae de Herligheder som rulle op for mig; jeg har ikke endnu sendt Dig Brev, men jeg veed at Du har hrt og lst om hvad der meest har fyldt mig og det er Besget i Rendsborg og ved PassionsSkuespillet i Oberammergau, om det frste skrev jeg til Din Fader og han har ladet mig vide at Brevet blev sendt til Christinelund, om det andet skrev jeg til Jette Collin og bad hende sende Dig Brevet til Gjennemlsning, da det ganske vist vil interessere Dig; at skrive og atter skrive det Samme til Flere i Familien er altfor besvrligt og jeg vil troe at Du har lst det sidstnvnte Brev naar dette kommer til Dig. Aldrig glemmer jeg den Fremstilling af Lidelseshistorien, det var Tro og Sandhed der begeistrede og levende gjorde hele Fremstillingen. I Mnchen har jeg / levet meget med den geniale Kaulbach, der har givet et deiligt Billed af mit Eventyr Engelen og lovede at give eet til "Dyndkongens Datter". Hofraad Hampfstngel her har beret mig med at optage mit Photograph=Billed i "Zeitgenosse", det er det smukkeste Portrt der er af mig, jeg blev formelig overrasket ved at see hvorledes Sollyset og en kunstnerisk Haand kunde faae Sligt ud af mit Ansigt. Det vil forbause Dig; det minder om Schiller og er dog ganske mig! jeg skal jo ogsaa ligne ham siger Schillers Familie, kun at han havde rdt Haar og angrebne ine. Af et Brev seer jeg at Baron Stampe og Grundtvigs Steddatter er blevne forlovede, er det saaledes? Det er vel Christian Stampe? Jeg boer for ieblikket i den lille By Brunnen, har det dybe grnne Vand lige udenfor og de hie Bjerge med Skove, Grsgange og Snee.Dampskibe komme og gaae. Da jeg igaar stod nede paa Broen fik jeg en Hilsen fra en Familie ombord, det var Geheimeraad Tillisch med Kone og Datter der kom fra Luzern og vilde ned til Fluelen og igjen tilbage, de havde kjendt mig og gik saa paa Hjemfarten / i Land her i Brunnen og besgte mig; vi vare sammen en halvanden Time; de sad i min lille Stue med den store Udsigt og var meget lykkelige ved den magelse Natur. Ellers har jeg her ingen Danske seet.

Grev Lerches ere i Vevey, maaskee komme de her. Jeg tnker at, vre i Locle omtrent de frste Dage i August, gld mig der med et Brev, jeg fa ae nsten aldrig Brev hjemme fra. Nsten til hver Enkelt i den collinske Familie har jeg skrevet, der i sin Udstrkning er et Arbeide, men hver Enkelt overtager ikke at glde mig igjen med Brev, men det vil Du; send det fr den 12 August til Locle Canto n Neuchatel i Schweitz da faaer jeg det, men send samme poste restante. I 27 Aar var jeg ikke deroppe paa Jurabjergene, da drog jeg frste Gang ind i Italien, hvor Meget er ikke oplevet siden den Tid! jeg besger der Jules Jurgensen der har en stor Uhr fabrique og hos hvis Familie jeg tidligere var i Besg. Hils nu Din Mand og Brnene, ligesom Elise,Holger, Janina og Din Svigermoder. Er Christian forlovet, da gratuleer!

Lev hjertelig vel!

af trofast Hjerte H.C.Andersen.

(Side 2 venstre margin:)

Staaer der i danske Blade Noget om mine Eventyr oversat paa Engelsk, da klip det ud og send mig.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus