Dato: 14. august 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

Svendborg 14. Aug 1836

Min kjre Edvards Jette

I Tankerne kysser jeg Deres Haand og lyknsker Dem til den betydningsfulde Dag, der har forenet Dem med den kjre trofaste Edvard. Selv om jeg ikke holdt af Dem, maatte De dgo som hans Kone vre mit Hjerte nr; men De er mig for Deres egen Skyld nu uendelig kjr, jeg skatter Deres fortrffelige Sider og troer, at De vil gjre ham meget lykkelig. Det gik mig med Dem, som det gik mig med Louise og Edvard; i Begyndelsen havde jeg lidt imod Dem - seer De jeg skrifter. De blev Edvards Forlovede, og jeg blev meer opmrksom paa Dem; hvor smuk De er, havde jeg altid seet, men nu blev De mig interessant; siden kom jeg til at vurdere Dem , og lnge har jeg ret holdt meget af Dem og det aldeles uden Hensyn til Edvard. Derfor vil jeg nu ogsaa give Dem nogle gode Raad i Brudegave. Lad ham ikke ganske faae Magten, lad ham ikke faae Lov til at blie lidt sr, fi ham ikke i Alt. Der er en god natur i ham, Hoved har han og Hjerte - ja De har jo givet ham Deres, nu har han da eet godt idetmindste, men han maa sttes i Trit, tages paa den rigtige Maade. -

Snart kommer jeg og seer den lille Huusholdning, den smukke unge Kone, gldes ved Deres Lykke og mister aldrig Venskabet.

Deres trofaste

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter