Dato: 9. august 1860
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

325 Fra E. Collin.

[ den 9. Aug. 1860 ].

Naar jeg concentrerer Deres endnu svevende Reiseplaner paa eet Punct, Pengesprgsmaalet, da kan jeg ikke faae andet ud deraf, end at De vil i Genf kunne disponere over 1000 R., det vil sige der eller senere andetsteds, og dette opnaaes simpelthen ved de brugelige Circulair?Anviisninger uden noget nyt lettre Nordre general, idet det, som De har, kan gjelde ogsaa for disse. Efter Deres nske er nu Sagen ordnet saaledes, at Privatbanken strax afsender directe til Lombard Odier & Comp. i Genf 10 Stkr. Circul. Anviisninger 100 R.,hvilke paa Deres Anfordring udleveres til Dem, naar De melder Dem med Deres lettre d'ordre, og De kan da bruge der hvad De vil. Efter Privat bankens Forsikkring er aldeles intet andet at iagttage. Vil De forinden skrive et Par Ord til Odier for at forsikkre Dem om, at Alt er i Orden, kan De jo gjre det; det behves ikke, men De faaer da Leilighed til at anvende noget af det Fransk, som De har lrt i Locle. Idag er det Emils Bryllupsdag, imorgen er det min (24 aarige). Jeg har Hovedpine, med hvilken jeg er

Deres

E.C.

Tak for Brevene til Jette og mig, isr for det frste. Himlen har ilde noget at bestille med Lotterigevinster; disse afhnge af Opfostringshusets Drenge.

[Herefter flger 3 Sider fra O.H. Delbanco ].

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost