Dato: 9. august 1860
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

326. Fra Henriette Collin.

[ 9. August 1860 ]

Tak for Deres Brev kjere Andersen, jeg blev meget overrasket ved, saa hurtig at finde Ln for mine sidste Linier til Dem.

Endnu har jeg ikke i noget dansk Blad seet nogen Beretning om den Lykke Deres sidste Bog har gjort i England, men det kommer vel'ndash;Bladene have nok at bestille med at fortlle hvad vor allernaadigste Konge foretager sig paa Lyksborg og tidligere paa Fr'ndash;jeg hrte fra det sidste Sted at Majesteten mussicerede meget med den yndede componist Kckken som hvert Aar er paa Fr og gjerne viste ham sine compositioner, om en af dem yttrede Kchken at den havde et melancholsk Prg'ndash;Det tror jeg F..... g..... m.......nok sagde Kongen'ndash;jeg componerede den 2 Timer efter at min Fader var dd!

Familie Nyt har jeg intet af uden at Viggo har anskaffet sig et Ddninge Hoved der skal staae'ndash;i Mangel af andet Nips'ndash;i hans Vrelse . . .

Jeg lser i denne Tid Humboldts Breve, de interessere mig meget'ndash;men Han har vret en streng Mand, og det maa vren og et underligt for de hie Herre at see dem selv saa afkldte.–Det kunde jo have vntet 30 Aar endnu med Udgivelsen og havt den samme store Betydning som nu for Historien

Lotte R og Gerson have med stor Tak modtaget Deres srlige Hilsen og gjengielde den af Hjertet'ndash;Chr. og hans Kone ligesaa[ ;] deres Dreng er henrivende sd og kan lugte til en eau de cologne Flaske'ndash;og nyse'ndash;det er hans frste Vittighed'ndash;han seer ud som om det ikke bliver den eneste'ndash; Jeg lnges meget efter at hre hvad De har svaret Otto Mller paa hans Proposition som han har meddelt mig'ndash;Farvel kjere Andersen, gld mig snart igjen med et Par Linier

Deres

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost