Dato: 22. august 1860
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

328. Fra E. Collin.

Kjre Andersen.

Alting er vel herhjemme. Dette til Besvarelse af Deres Drm. Jeg har atter gjennemlst Deres forrige Brev fra Locle for at finde, hvad det er, De nsker besvaret. Deres Reiseplan vil De dog ikke at jeg skal give Dem Raad om, thi det vilde jo vre dumt. At komme hjem for Juryens Skyld vilde ogsaa vre dumt. At De er gjenvalgt i Casino, kan ikke paatvivles; Jeg har meldt mig fra det. Jeg skal nok hilse Tillisch, naar jeg seer ham. Reitzel har ikke meldt sig om noget nyt Oplag. Det vrige af Deres Brev handler om Pengesagen, og denne er forlngst grundigt berigtiget, idet, som jeg skrev, Circulair?Vexelerne ligge hos Lombard Odier i Genf og vente paa Dem. I Deres sidste Brev omtaler De ikke, at jeg har skrevet dette; men der kan jo nu ingen Tvivl vre om, at Alt nu er indrettet som De vilde have det; thi De har jo endnu det forrige Hoved brev fra Privatbanken som viser Deres Underskrift.–I Lotteriet er intet vundet; det blev trukket igaar.

Endskjndt det ikke er andet i Regelen end en Form, at sende Hilsener til Folk, har det dog fortrudt mig at jeg glemte'ndash;jeg erindrer det bestemt bagefter'ndash;at bede Dem i Locle at hilse Jules Jrgensen; thi efter mine Conferencer med ham i den senere Tid lyder det noget underligt, at jeg netop naar jeg skriver til Locle, ikke har et Ord til ham. Der maa vre noget pinegalt herved, thi ellers havde jeg ikke lagt Mrke dertil. Dersom han bliver Ridder af Dannebrog, maa De imidlertid ikke troe at det er af denne Grund at jeg vil medvirke dertil, men fordi at jeg finder Deres Bemrkning derom velgrundet. Jeg skal nu tnke over, hvorledes det bedst indledes.

Jeg vil overlade til Jette at skrive om Familien, hvorledes den har det og hvorledes den er fordeelt i Universet; ligeledes om Hvidlgens Anbringelse i Salat.

Jeg vover ikke at adressere dette Brev til Lausanne, thi der vilde De, skriver De den 15de, blive 8 10 Dage; men Brevet af 15de fik jeg d. 20de.

Jonnas Fdselsdag 22/8. 60.

Deres

E. Collin.

hermed et Brev med aftaget Convolut men som sdvanlig urrt af mine ine.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost