Dato: 22. august 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Vernex ved Slottet Chillon ved

Genfersen den 22 Aug 1860.

Kjre Jonna!

Det er Din Fdselsdag i Dag, jeg vil feire den ved at skrive Dig til og ret tnke paa Dig og Din Kreds! gid et godt og lykkeligt Aar rulle op for Dig, det bevare i Glde og Sundhed Dig og Dine! Tak for det velsignede Brev, jeg fik det i Locle hvor jeg jo ikke har vret i 27 Aar; Houriet, som den Gang saa gjestfrit modtog mig, var nu dd, hans Kone dd, begge de gamle Tanter Lydie og Roselie dde, alle mine gamle Venner boede nu i Kirkegaarden. Locle er brndt af og bygget op siden jeg sidst var her; fr kom man fra Neuchatel med Diligense i fire Timer her til, nu gik det med Damp i fem Qvarteer, bestandigt opad, 3000 Fod over Havet ligger Byen, aldrig fr har jeg dampet saa hit op, Jeg saae dybt under mig alle de andre Jernbaner; Tunnel fulgte Tunnel, een. varede 7 Minutter, den var lav, smal, uhyggelig, ravnesort, og bestandigt / opad, saa at der for hvert Tog maa stres Sand, at ikke Vognene lbe tilbage og ned af Bjerget, Jules Jrgensen tog uendelig glad mod mig, han har en Kone fra Geneve og der ere to Dttre og to Snner, alle voxne syntes jeg srdeles om, den ldste er hist begavet og var Liv og Opmrksomhed mod mig.Ellers var her skrkkeligt koldt kun 4 til 6 Grader Varme, det sneede og regnede var ret OctoberVeir. Fr brugte man en Time om at kjre fra Locle over Bjerget ind i Frankerige nu er Bjerget sprngt og i fem Minutter spadserer man den meest romantiske Vei ind i Napoleons Rige, hen til Doub, der danner et prgtigt Vandfald nedenfor Brenets. Jeg blev i 14 Dage i Locle, kjrte saa gjennem Dalen Travers, hvor Rousseau har levet og gik saa til den lille By Ouchy ved Genfersen, her i Vrtshuset Ankert, havde et Par Dage forud Hertugen af Joinville med Familie boet, jeg fik netop det Vrelse hans Gemalinde har beboet, lille, kun eet Fag men med en deilig Udsigt over Sen til Savoiens sneebedkkede Byer, / Savoien siger jeg Frankrige er det jo nu! I Hotellet Ankert har Byron boet og skrevet sit Digt Fangen i Chillon Vrelset var ved mit i Husets Hjrne; det er forunderligt hvorledes de to Personligheder, Byron og Rousseau, saa forskjellige og dog saa liig, her have tilbragt digterisk productive Tider i deres Liv. Tt her ved Vernex hvor jeg boer ligger Clarante bekjendt ved Rousseaus Heloise, hele Kysten knytter Erindringer til Digtninger og Begivenheder fom hre til Byrons og Rousseaus Historie Fra Ouchy Lausannes Have tog jeg til Vernex hvor jeg er i Pension paa otte Dage i Hotel du Cygne, men det er aldeles opfyldt af Engelndere, saa at den velse jeg i Locle fik i at tale Fransk, nu ganske fordunste i at tale Engelsk. Fra det ieblik man hrte hvem jeg var mdte jeg den strste Opmrksomhed og Velvillie, mange Besg faaer jeg af Tydskere fra de omliggende Pensioner, det underligt og en Velsignelse af Gud saaledes vidtom i Verden at vre kjendt og mde milde ine; ja jeg er til min egen Overraskelse mrkvrdigt kjendt og lst, paa denne Reise forbauses jeg derved. / I Neuchatel Avis stod forleden et langt Stykke om mit Ophold her i det franske Schweitz og blandt Mere siges der "-Mr: Andersen ecrive dans une langue peu repandue, il est le poete de tout le monde. Ses oeuvres, traduites preque dans tous les idiomes de l'europe, obtiennent un succes qui va grandissant de jour en jour!" - Og i Sandhed det er Tilfldet i Tydskland, Holland og Engeland er jeg een af de meest lste Forfattere og nu begynder man at lgge mrke til mig i Frankrige. Det nye store Lexicon: Dictionnaires au Contemporains har en lang, smigrende Artikel om mig, der slutter med -"Avex un esprit qui rappelle quelquefois celui de Voltaire par l lironi fine & deguisee, Mr Andersen a tout le sentiment et la reverie des peuples du Nord. Mais il sa mler une richesse d'imagination vraiment orientale, qui contribue a faire de lui un poetes les plus origineux du XIX sicle." - Der vil nu udkomme en fransk Oversttelse, hrer jeg, af mine sidste Eventyr og Historier, de nylig oversatte paa engelsk ere glimrende anmldte der og gaae rivende af. Jette Collin har vist fortalt om hvad de engelske Aviser siger om Eders Ven. / Her er meget smukt i denne lille Landsby Vernex hvor jeg ieblikkelig opholder mig; den ligger ved den grnblaa Genferse, store Grdepile holde deres Grene dybt ned i Sen, Husene ere omgivne med Figentrer, store som vore Frugttrer, Granatbuske, Oleander og Laurbr; Maismarker og Viinhaver strkke sig opad Bjerget og her begynde Valdndtrerne. Den lille Kirke i Montreux synes at staae paa Toppen af Valdndskov, hiere oppe ere flielsgrnne Markstrkninger og endelig de ngne Klipper, men ligefor lfter sig Piemont med mrkeblaa Fjelde og Sneetoppe, det ville ret vre en Glde for dig at see denne Guds Herlighed. Man fortller her at Frken Bremer slet ikke kunde finde sig i de hie Alper, hun sagde de vare hende for store, de syntes hende som Bibelens Propheter, mig synes de, veed Du af et af mine Eventyr, som Jordens sammenlagde Vinger med Skove, Vandfald og skinnende Iis, jeg kunne gldes ved at see dem udfolde sig og flyve mod Gud. - I al den Storhed gaaer jeg mutters ene, jeg savner Een og Anden ung Ven, Een eller Anden fra Hjemmet, det er mig tidt trykkende til Taarer at vre her alene; det flte jeg ikke saaledes /

fr. Nu sidde I lyksalige glade sammen i den lave venlige danske Natur, i Eders lille Have tt ved Bgeskoven med Udsigt til de gule Kornmark og Prstby, kunde jeg et ieblik vre hos Dig, Din Mand og Brn!!! Din Moder har Du vel hos Dig? Hendes Fdselsdag feires i morgen. Paa Mandag er jeg rimeligviis i Genf, der bliver jeg i det mindste i 14 Dage, derhen kan Du sende mig Brev poste restante i Lbet af 3 Uger fra Dato, da gjr Du mig uendelig glad. Jeg tnker saa smaat paa fra Genf at gaae til Paris og da i December besge Rom dersom Tiderne tillade det, men mue1igt flyver jeg ogsaa fra Geneve til Turin og der tage; min Bestemmelse, hjem har jeg ikke ret Lyst til at tage nu jeg eengang er ude og belavet paa at overvintre der. Hils Din Mand og Brn; hils ogsaa Dine Svigerforldre og deres Brn; hvad jeg har skrevet om Oberamgau stod nok i Sndags i illustrerede Tidende og er altsaa Lst. Nu Gud glde og Bevare Dig og Dine! hjerteligt H.C.Andersen.

(venstremargin:)

N B Vil Du stte et Postmrke paa Brevet til Ingemann og afsende samme.

a Madame

Madame, la Baronne de Stampe nee de Drewsen.

Christinelund!.

Prst.

Danmark.

franco.

(de H.C.Andersen.)

Tekst fra: H.C. Andersens Hus