Dato: 1. september 1860
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

329. Fra E. og Henriette Collin.

Kjre Andersen. Jeg kommer maaskee post festum med mit Skriveri, men jeg vil dog forsge at vre den frste der melder Dem Heibergs Dd. Af alle Blades Anmeldelser, selv dem, hvori man ikke kan undlade Siderhug til hans Theaterbestyrelse, gaaer dog tydeligt den Flelse frem, at det er et Nationaltab; han var, siger man, den sidste og eneste Instants. Han har rimeligviis i lang Tid lidt betydeligt af sit Underlivstilflde, men han lod sig aldrig mrke dermed, man siger endog at han kunde skjule sine Lidelser for sin Kone. Han sov roligt hen. Paa Mandag skal han begraves fra Holmens Kirke. Den nyfigne og kritiske Verden kastede sig strax over Bedmmelsen af Ddsanmeldelsen fra hans Kone og kom naturligviis til at give de modsatte Characterer: smukt og sgt. Naar den Dmmende gaaer ud fra, hvorledes han selv vilde have skrevet det, er dette Resultat naturligt; jeg finder netop, at Anmeldelsen har det rette Prg af hendes Individualitet og er et tro Udtryk af hendes rette Forhold til Heiberg. Det kan vel interessere Dem at hre det; det lyder saaledes: Johan Ludvig Heiberg, min Barndoms Ven, min Ungdoms Leder, min elskede Mand, min Sttte, mit Vrn, har Herren d. 25de Aug. bortkaldt fra Jorden. Dette bekjendtgjres af hans dybtbedrvede Hustru.

J. L. H.

Dersom jeg kunde sende Dem et N af Adres?Avisen for idag, da alle Theatrene aabnes, da vilde De see et Billede af vor gode Stad, som nu fremviser ikke mindre end 5 danske Skuespilhuse, nemlig foruden de 3 i Byen, eet paa Alhambra og et nyt paa Vesterbro, alle i Activitet. Er der nogen Hovedstad i Europa, der kan prale af en saadan Velsignelse? Er det godt, eller er det bedrveligt?

Vedlagte devoluterede Brev fra Bentley indeholder en ny Anmeldelse af Deres Klitter; Hovedsagen er hans Sprgsmaal, om der her gives Illustrationer hertil. Dette er jo ikke Tilfldet. Resultatet vilde jo altsaa blive sdvanlige Londoner-Tegninger, min horreur. Jeg vil dog paa egen Haand forsge, om jeg kan faae nogen hervrende Kunstner, som kjender den jydske Natur og har opfattet Historien, til at gjre nogle Udkast i denne Retning, Olrik er ialfald en elegant Tegner, og han har privatim illustreret Hjortens Flugt. Der er imidlertid Tid nok til at jeg forinden kan hre Deres Mening herom samt om, hvilke maleriske Momenter der burde fremstilles. Er De enig heri, skal jeg stte Sagen igang og skrive til Bentley derom.

1 Sept. 1860.

Deres

E. Collin.

Kjere Andersen Jeg er virkelig indbildsk nok til at mene at naar De faaer Brev fra Edvard De da ogsaa leder om et Par Linier fra mig, skulle jeg tage feil saa er det jo kun slemt for mig selv.

Jeg er vis paa at Heibergs Dd ogsaa vil berre Dem som et Tab der angaaer enhver Dansk'ndash;personlig havde jeg jo ingen Flelse for ham, men Bedstefader og Tanterne Ingeborg og Louise har det i hi Grad bedrvet.–I Aviserne staae der daglig meer eller mindre daarlige men velmeente Vers over ham.–Jeg vnter noget smukt og Godt fra Herts som af alle Digtere vist er den, hans Dd maa have berrt inderligst.

Nu begynde vi at spille Comedie og den frste Uges repertoire lover med gte nordisk Troskab'ndash;Enkens Mand'ndash;Slgtningene'ndash;og Brudefrden i Hardanger.

Ingeborg er endnu paa Christinelund og jeg savner hende meget i Amaliegade'ndash;Alt vel i Familien og vor flleds Kreds'ndash;Farvel kjere Andersen glem ikke

Deres hengivne

Jette C.

Brnene og mange Andre hilse Dem hjerteligt.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost