Dato: 26. august 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 26 August 1836.

Tak for Deres Hjlpsomhed, her er min Gjld afbetalt, Renterne stte vi til den aandelige Capital jeg skylder Dem. Veiret er slet, Sommeren sidder i Syden, det er altsaa kun de Udkaarne, som faae den Guldfugl at see. Med min Roman gaaer det fremad, men jeg veed ikke hvorledes, den tager en mrkere Farve, end jeg selv vilde. Det er jo nu slet ikke Tidsalderens Characteer og den maa man dog fie noget, dog Evangeliet maa prdikes, som det bliver givet. Jeg har fra Fru Lesse mange Hilsener og Taksigelser til Dem og Deres Kone for Deres Venlighed mod den unge Maler. Om ikke fr, saa dog med ham, maa De sende mig Brev, jeg lnges saa meget derefter. Hauch skriver jeg til med det frste, hils ham og Lorenzen. I "Bltter fr litterarische Underhaltung", staaer en udfrlig, smigrende Critik over min Roman Improvisatoren. Den er skrevet af Wilibald Alexis, men i enkelte Ting feiler han meget. Saaledes dadler han Anunziatas Dd, siger den er mesterligt skildret og vilde hos Victor Hugo, have vret en Skjnhed, men hos mig, er den en Feil. Det forstaaer jeg ikke! Af den franske Skuespiller Troup saae jeg een Forestilling: "Le Gamin de Paris" - det er meget godt. Bedst syntes mig Hr Delcour. Nu lev vel! hils Deres kjre Kone og Omgivning:

med sandt Venskab H.C. Andersen

[Udskrift:] S T. Hr Professor og Ridder B. S. Ingemann i Sor. frit. heri 5 Rbdlr

Tekst fra: Det Kongelige Biblioteks Brevbiografi ved Kirsten Dreyer (178)

Kjbenhavn 26 August 1836.

Tak for Deres Hjlpsomhed, her er min Gjld afbetalt, Renterne stte vi til den aandelige Capital jeg skylder Dem. Veiret er slet, Sommeren sidder i Syden, det er altsaa kun de Udkaarne, som faae den Guldfugl at see. Med min Roman gaaer det fremad, men jeg veed ikke hvorledes, den tager en mrkere Farve, end jeg selv vilde. Det er jo nu slet ikke Tidsalderens Characteer og den maa man dog fie noget, dog Evangeliet maa prdikes, som det bliver givet. Jeg har fra Fru Lesse mange Hilsener og Taksigelser til Dem og Deres Kone for Deres Venlighed mod den unge Maler.

Om ikke fr, saa dog med ham, maa De sende mig Brev, jeg lnges saa meget derefter. Hauch skriver jeg til med det frste, / hils ham og Lorenzen. I "Bltter fr litterarische Underhaltung", staaer en udfrlig, smigrende Kritik over min Roman Improvisatoren. Den er skrevet af Wilibald Alexis, men i enkelte Ting feiler han meget. Saaledes dadler han Anunziatas Dd, siger den er mesterligt skildret og vilde hos Victor Hugo, have vret en Skjnhed, men hos mig, er [det rettet til:] den en Feil. Det forstaaer jeg ikke! Af den franske Skuespiller Troup saae jeg een Forestilling: "Le Gamin de Paris" - det er meget godt. Bedst syntes mig Hr Delcour. Nu lev vel! hils Deres kjre Kone og Omgivning:

med sandt Venskab

H.C. Andersen

[Udskrift:]

S T.

Hr Professor og Ridder B. S. Ingemann

i Sor.

frit.

heri 5 Rbdlr

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 115-17)