Dato: 20. september 1860
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

334. Fra E. Collin.

Kjre Andersen. Jeg modtog Deres velkomne Brev, det sidste fra Genf, og dermed den udmrket smukke Photographi af Dem, som allerede staaer i Glas og Ramme paa Jettes Skrivebord. Havde jeg nogensinde vret i Tvivl om, hvilken Reisebeslutning De burde fatte, da vilde denne Tvivl strax hves ved Synet af dette Photographi, thi det synes mig saa tydeligt at udtrykke Lidelse af Hjemvee. Det er om ikke det bedste, saa dog det interessanteste Portrait af Dem; saaledes tnker jeg mig Udseendet af en engelsk Lord, der opholder sig ved et Bad formedelst spleen. Jeg har to Gange forgjeves sgt Holst for at sprge om Brevet fra Bentley; hverken Delbanco eller Reitzel veed noget om de engelske Bger; men der ventes en engelsk Pakke iaften. Delbanco paatager sig at tale med Olrik eller andre Ligesindede om Tegninger til de engelske Eventyr; derefter skal jeg skrive til Bentley.

Idag er det vor Torsdags-Spisedag hos Fader; jeg var hos ham iaftes og han havde det meget godt. Jeg er meget lidende i mine Tnder, men det kan ikke hjelpe at snakke om det. Casino-Wiehe gjr megen Lykke, Folketheatret sger Modvgt i en Hardanger?Fiedler, og det Kongl. Theater balancerer som sdvanlig paa slap Linie. Kongen, som endnu er i Flensborg, ventes paa Sndag hertil; men han bliver ikke i Byen.

Hele Familien har med stor Tilfredshed modtaget Efterretningen om Deres Beslutning at reise hjem. Men nu gjelder det om at finde et passende Huus til Dem, selvflgelig i samme Byende; det vil ikke vre saa let, og derfor er det bedst betimelig at conferere om Deres Fordringer og Betingelser. For det Frste maa der vre Sol, for det Andet et reenligt Fruentimmer, som kan lave Salep o.s.v. Men De kan jo give os en Liste over Fordringerne.

Idag faaer Jette ikke Leilighed til at skrive til Dem; det er ikke hendes Skyld, thi jeg afsender Brevet herfra Ministeriet, hvor jeg skriver det.

Efterretningerne fra Rom ere da nu saa afgjrende, at dette Sted med Sikkerhed kan nvnes som det usikkreste Opholdssted; men forvrigt er da hele Italien en Vulcan. Selv i sterrig seer det maadeligt ud, og nu har man

jo, si fabula vera, skudt efter Napoleon i Toulon. Her hos os komme vi dog ikke videre end til Optier og Prygl i Anledning af Grevinden, og selv denne uskyldige Morskab synes man at vre blevet kjed af. I Baiern og Sachsen, hvor De nu vil opholde Dem, er det noget Andet. Der er De kun udsat for at hre ilde om det Danske. Skulde De ikke engang for alle kunne stte en Pind derfor ved i saadanne Tilflde at forlade Vrelset eller en anden Demonstration, der er kraftigere end virkelige Beviser.

Dagbladet har begyndt paa en ret curis Idee, den nemlig: hver Uge at give en revue de semaine paa Fransk, bestemt for fremmede Blade og saaledes aabnende Muligheden af at sandfrdige Beretninger kunne komme i andre Blade end de tydske; i disse sidste er det jo en Umulighed.

Nu skal jeg gaae. Lev vel

Deres

20 Sept. 1860.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost