Dato: 7. september 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjbenh: 7 Sept 1836.

Iaftes hrte jeg at de Alle vare komne herind til Byen, imorges var jeg derfor ude hos Dem. Jeg talte med Een af Folkene. Maa jeg sprge Dem? Seer De og Deres gjerne i disse Dage, hvem De veed holder af Dem, tager Deel i Deres Sorg?858 De og Deres Sdskende ere nu Alt for den kjre Fader, fl det ret og Gud vil styrke Dem at De ikke nu bliver syg. Tryk den kjre Christian i Haanden, jeg havde saa gjerne talt med ham, men jeg var saa overrasket! For hver kjr Sjl der forlader os, faae vi jo en Vished mere om Uddelighed og den Vished kunne vi ikke kjbe for dyrt.

Broderen. [ Udskrift]

Til Frken H. Wulff,

Nykongensgade, (den nst sidste Port)

afleveres hos Hr Etatsraad Kock i Kjbenhavn.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus