Dato: 16. september 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 16 Sept 1836.

Frst min Tak for det sidste venlige Epistel! Det vilde more mig om Engblomsterne jeg plukkede, maatte nste Aar give fordlede Blomster; de staae jo i Haven? Nu over til et Slags rinde, som jeg har til Dem fra Conferentsraad Collin; han bad mig forleden naar jeg skrev Dem til, fortlle med hvor megen Fornielse og Glde Landalmuen overalt lste Deres Romaner.

At flere Prster havde meddeelt dette og at det var nskeligt om man kunde skaffe Bonden en saadan Lsning. Landhuusholdnings Selskabet, hvori, saavidt jeg veed, Collin er President, vilde nu gjerne give en Summa for at kunne fremhjlpe, blandt Bnderne, en Digte Art af denne Slags, der giver dem et Slags Begreb om Fdrelandet i ldre Tider, men nu kommer det saa slemt, at alle Deres tidligere Romaner ere saa lange, at de blive meget kostbare. Collin sagde nu til mig, at dersom han kjendte Professor Ingemann, saaledes som han kjender mig, da vilde han skrive et Brev og sprge, kunde De ikke have Lyst og Idee til en Roman af den danske Historie, der blev af et mindre Omfang, end nogen af de tidligere Romaner. Det vilde vre en Velgjerning for Bonden, som gjerne lser, og just gjerne lser Deres; Landoconomie Selskabet opkjbte da et stort Antal Exemplarer, eller gav Honorar. Nu da Collin ikke saaledes personligt kjender Dem, bad han mig om jeg ikke vilde sprge Dem ad. Ved samme Leilighed kan jeg fortlle Dem det Morsomme, at en Mand af Anseelse, drillede Molbech med at sige, det er dog mrkeligt med hvilken Interesse, selv Bonden lser Ingemanns historiske Romaner, det var at nske at den Mand vilde give os nogle flere!

Mit Stykke Renzos Bryllup, er antaget og dog forkastet. Directionen har skrevet Componisten til at de antog det paa den Betingelse at han leverede en fortrffelig Musik og indestod for hvorledes denne og Texten blev optaget; dette kan nu intet Menneske og Manden vover derfor ikke at tage fat. Hvad synes Dem? Min Roman skrider fremad, omtrent 6 trykte Ark ere skrevne, jeg lover mig at den vil vinde, i det mindste Enkeltes srdeles Bifald. - Hils Deres kjre Omgivning hjemme og glem af de ude, ikke Hauchs.

Deres trofast hengivne

H.C. Andersen.

Lidt Hastvrk! Tilgiv.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjbenhavn 16 Sept 1836.

Frst min Tak for det sidste venlige Epistel! Det vilde more mig om Engblomsterne jeg plukkede, maatte nste Aar give fordlede Blomster; de staae jo i Haven? Nu over til et Slags rinde, som jeg har til Dem fra Conferentsraad Collin; han bad mig forleden naar jeg skrev Dem til, fortlle med hvor megen Fornielse og Glde Landalmuen overalt lste Deres Romaner.

At flere Prster havde meddeelt dette og at det var nskeligt om man kunde skaffe Bonden en saadan Lsning. Landhuusholdnings Selskabet, hvori, saavidt jeg veed, Collin er President, vilde nu gjerne give en Summa for at kunne fremhjlpe, blandt Bnderne, en Digte Art af denne Slags, der giver dem et Slags Begreb om Fdrelandet i ldre Tider, men nu kommer det saa slemt, at alle Deres tidligere Romaner ere saa lange, at de blive meget kostbare. Collin sagde nu til mig, at dersom han kjendte Professor Ingemann, saaledes som han kjender mig, da vilde han skrive et Brev og sprge, kunde De ikke have Lyst og Idee til en Roman af den danske Historie, der blev af et mindre Omfang, end nogen af de tidligere / Romaner. Det vilde vre en Velgjerning for Bonden, som gjerne lser, og just gjerne lser Deres; Landoconomie Selskabet opkjbte da et stort Antal Exemplarer, eller gav Honorarer. Nu da Collin ikke saaledes personligt kjender Dem, bad han mig om jeg ikke vilde sprge Dem ad. - Ved samme Leilighed kan jeg fortlle Dem det Morsomme, at en Mand af Anseelse, drillede Molbech med at sige, Det er dog mrkeligt med hvilken Interesse, selv Bonden lser Ingemanns historiske Romaner, det var at nske at den Mand vilde give os nogle flere!

Mit Stykke "Renzos Bryllup", er antaget og dog forkastet. Directionen har skrevet Componisten til at de antog det paa den Betingelse at han leverede "en fortrffelig Musik og indestod for hvorledes denne og Texten blev optaget"; dette kan nu intet Menneske og Manden vover derfor ikke at tage fat. Hvad synes Dem? Min Roman skrider fremad, omtrent 6 trykte Ark ere skrevne, jeg lover mig at den vil vinde, i det mindste Enkeltes srdeles Bifald. - /

Hils Deres kjre Omgevning hjemme og glem af de ude, ikke Hauchs.

Deres trofast hengivne

H.C. Andersen.

Lidt Hastvrk! Tilgiv.

[Udskr:]

Hr Professor B. S. Ingemann

i Sor

frit -

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 118-20)