Dato: 24. september 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Madseline Hanck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 24 Sept 1836.

Ingen, uden jeg, naar man har saadant et Hjerte, som jeg gjr Fordring paa at have, kunde vre - nsten vil jeg sige saa uartig, ikke at skrive fr nu. Men vil ikke vore Venner bre over med vore Svagheder, hvo skulle da? Nu har jeg i to Uger lbet hver Tirsdag til Stadt=Lauenburg og spurgt om ikke Deres Mand var ariveret jeg vilde dog gjerne vre den frste som hilste paa ham; maaskee kunde jeg ogsaa vre ham til nogen Nytte, indfre ham i Studenterforeningen, Kunstforeningen &. Naar kommer han dog? Frst havde jeg betnkt at bede ham tage tiltakke med at sove og vre hos mig, men saa opgav jeg det, da det jo er langt anderledes bequemt for ham i Stadt Lauenburg, hvor Udgifterne ere ubetydelige, men nogle Tjenester nskede jeg dog at vise ham, som en ubetydelig Afbetaling af Alt hvad De have givet mig. Siden jeg var i Odense har jeg slet Intet hrt fra Dem og Deres, har jeg ikke opfrt mig skikkelig? Den kjre Bedstemoder er dog rask? Deres Sster er dog ikke lidende, og Forstands velsen?; Haabet, er vel steget, som Barometeret til godt Veir /ikke vilde det denne Sommer. Hvorledes lever Jane Knudsen - Jeg sagde ikke Hjrnehuset Farvel, den halve Skyld deri var Deres Jette. "Jeg!" siger hun nok. Jo! min Fortrffelige! Min Roman af den er snart 1ste Deel frdig, det Halve kjender Fru Lsse og har nok skrevet om to af Kapitlerne; har hun sagt, hvad hun siger til mig, da staaer nok denne Roman over de to tidligere. Lad Dttrene fortlle dette til Tabitta Plum og den kjre Kaja, jeg tnker ofte paa dem begge og vidste jeg, de satte nogen Pris derpaa, da skrev jeg Kaja et Brev til. - I et Blad fra Wien og i et fra Berliin har jeg nyligt faaet ganske glimrende Critikker over Improvisatoren; den nye Udgave er der begyndt at trykkes paa, Reitzel lader den blive en godt Kjbs. - Broholm, rebkkelunde og Glorup spille en Rolle i den nye Roman. De holde meget af Naomi, men Lucia vil De dog elske hiere, hendes Fremtrden (siger ogsaa Fru Lsse) er mere glimrende, end Naomis. De kjender ikke Gudfaderen i Hulgaden, ikke den onde Niels i rebk! Ivrigt bliver den hele langt alvorligere, langt dybere, end jeg selv havde frst tnk; i denne er ingen Kammerjunker, ingen / Maren med et strkt Bryst, en blodig Piil sidder selv i de Strkestes [str der: Trskestes?] Hjerter. Der er mere Poesie i den, end i hele Improvisatoren. Hvorledes lever min Ulykkegaards Frue med det fornemme Bibliothek. Forleden kom jeg til at tnke paa den lille Stump, da Fru Heiberg sagde "i Berlin er dog Gropius, det Herligste man har at see, og det var jo det min Ulykkegaards Frue ikke havde seet. I et af de Berlinske Blade hun netop holder, skal have staaet en heel Deel om mig, saa hun er istand til nu at kjende mig. Jeg [beder] ellers meget om Forladelse fordi jeg tager saa megen Plads i Brevet til at tale om Ubetydeligheder. Da jeg reiste fra Odense, bad jeg Dem sende for mig, paa Posthuset, den tydske Udgave af Improvisatoren til Fru Sehsted paa Broholm, mon den er kommet? Jeg skulde have den tilbage ved vore Vddelb, men der kom ingen. Mit Stykke "Renzos Bryllup", er ikke antaget. Det blev sendt fra Directionen til Komponisten, med det komiske Brev, at de antog Stykket, naar han indestod for Ansvaret af Musik og Text. Det kan nu intet Menneske og saa opgav vi det; et lignende Tilflde har fundet Sted med en anden, men Directionen der heller ikke i Synden. Plads har jeg nu hver Aften i Parquettet, desuden om Lverdagen i Fru Bugels Loge, det er at give Bagerbrn Hvedebrd; Deres Mand erindrede hun med srdeles Venlighed, da jeg talte om ham / Lad mig endelig snart faae et lidet Epistel, jeg har en stor Lngsel derefter. Tak for Alt i Sommer, af ganske Hjerte bliver Dem

Deres taknemmelige

H.C.Andersen.

(Udskrift: ) Veldle

Madam M. Hanck Nedergade. Odense frit.

Tekst fra: Helge Topse-Jensen