Dato: 15. november 1860
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Holsteinborg d: 15 Nobr. 1860. Kjreste Professor Andersen!

Ikke som Talemaade, men i sin fuldeste Betydning glde vi os ganske ubeskrivelig meget til Deres kjre, kjre Besg. Det bliver jo rigtignok kun kort, men vi ere saa taknemmelige for den Tid De kan skjenke os saa at vi ei vil fordrve os den ved til Inted frende Reflexioner. Et stort Savn har jeg alligevel idet min kjre Mand ikke er hjemme. Han skulde i Morges tiltrde en Forretningsreise, fra hvilken han umuelig kan vende hjem i de af Dem nvnte Dage. Alen tro mig hans egen Beklagelse er ikke mindre end min! over at han, der saa trofast og kjrlig deler Alt med mig ikke skal kunne som Vrt og Familiefader ogsaa heelt dele Glden over dette kjre Besg med mig om han end fravrende takker Dem hjerteligst ved mig for det Soelskin Deres Navn har bragt og bringer os. Jeg lod ogsaa Wanda lse Deres elskelige Brev og jeg fornemmer at det virkede som en lgende, mild Haand der blev lagt paa det friske Saar.

At vi befordrer Dem til Sor hvilken Dag De maatte bestemme, forstaaer sig af sig selv og jeg takker Dem for Tilladelsen; men da vi under min Husbonds Fravrelse ere godt forsynede med Befordringsmidler saa tillader jeg mig ogsaa at foresprge paa hvilken Tid paa Lverdag min Vogn tr hente Dem paa Basns? Gjerne hentede jeg Dem selv og besgte jeg da tillige vores gode Fru Scavenius men at jeg endnu ikke kan beslutte mig til at forlade Wanda, det vil min kjre Nabo tillige saa godt forstaae. Hils hende og Frken Luzia, ogsaa Miss Dunlopp50 hjerteligst fra mig. Jeg har i Dag loved Brnene, naar de opfre dem til Tilfredshed at de faae Ferie, i de Dage Professor Andersen er vor om end i fuldkommen Stilhed saa dog hit feirede Gjst.

Tak, Tak fra

Deres hengivne (bitte ikke Deres Naade)

Mimi Holstein.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus