Gerhard Vilhelm Mau, postmester og apoteker i Sklskr

  • Fdt: 1774
  • Dd: 1858
  • Hjemland: Danmark