Niels Lauritz Høyen, kunsthistoriker

  • Født: 1798
  • Død: 1870
  • Hjemland: Danmark