David Soldi (før Soldin), oversætter

  • Født: 1818
  • Død: 1884
  • Hjemland: Danmark-Frankrig
  • Biografiske oplysninger: Student 1837, opholdt sig i Tyskland og sen. fast i Frankrig. Oversætter af HCAs evntyr.