Andreas Kreutzfeldt Bang, kontorchef i Finatsministeriet, Justitsrd

  • Fdt: 1805
  • Dd: 1897
  • Hjemland: Danmark