G. H Olsen, notarius publicus, teatercensor

  • Fdt: 1760
  • Dd: 1827
  • Hjemland: Danmark