H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Velkommen til H.C. Andersen Centret

Hop forbi menu og nyheder

Født 1944; nysproglig student fra Sorø Akademi 1963; studier v. KU 1963-70; studier i Göttingen 1967; cand. mag. i dansk og tysk 1970; ansat som amanuensis i nordisk litteratur ved OU 1970 (fra 1974 m. stillingsbetegnelsen lektor); 1971-1991 hovedunderviser i dansk litteratur ved Odense-afdelingen af De nordiske Sprog- og Litteraturkurser (under Nordisk Råd), 1973-1991 kursusleder for samme; tillige timelærer ved Odense Seminarium 1973-75 og ved Vestfyns Gymnasium 1975-77;

Litteraturkritiker ved Fyens Stiftstidende 1975-77 og ved Berlingske Tidende siden 1977; 1980 beskikket som administrator for Det Benzonske Familielegat; 1981 dr.phil.; modtog samme år Fyens Stiftstidende's forskerpris; medlem af konsistorium ved OU 1982-85; redaktør af anmeldelsessektionen i Anderseniana 1984-96; 1984 æresmedlem af det japanske H. C. Andersen-selskab; 1985 medlem af Det danske Sprog- og Litteraturselskab;

1985-86 stedfortrædende professor i nordisk litteratur ved universitetet i Kiel; oprettede 1988 H. C. Andersen-centret ved OU og blev centerleder for samme; 1989 udnævnt til docent; 1992 næstformand for det nystiftede B.S. Ingemann-selskab; 1993 medlem af Society for the Advancement of Scandinavian Study (USA); s.å. indvalgt i kulturministeriets komité for Holberg-medaljen; 1996 national repræsentant i EU-komiteen til evaluering af litteraturstudiet i Europa, EUROLIT; 1996 medlem af styrelsen for Odense Kommunes H.C. Andersen-fond (under stiftelse); modtog 1997 Dansk Forfatterforenings og Kulturministeriets H.C. Andersen Pris; modtog på egne og H.C. Andersen-Centrets vegne Hans Christian Andersen Prisen (Odense/Fyn) 1998; har holdt gæsteforelæsninger og foredrag i Holland, Bulgarien, Tyskland, Finland Japan, USA, Polen og Rusland; talrige foredrag i Folkeuniversitetet, på højskoler, i foreninger og menighedskredse.

   Top