H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Læs i H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994

Hop forbi menu og nyheder

Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

  « Foregående 5 nr. 237 - 241, året 1973 Næste 5 »
237. Haugaard, Erik, Portrait of a Poet. Hans Christian Andersen and his Fairy-tales. Library of Congress, Washington 1973. iv, 17 pp. - Forelæsning holdt på Library of Congress 5.3.1973 (as a part of the 10th anniversary program of the Children's Books Section). - På hollandsk 1978 (i nr. 577 ndf.). - Optrykt 1980 (nr. 702 ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/724)

238. Jørgensen, Aage, H. C. Andersen-litteraturen 1875-1968. Tilføjelser og rettelser -Supplement 1875-1968 - Fortsættelse 1969-1972. Akademisk Forlag, København 1973. 31 pp. - Separattryk af nr. 261 ndf.
239. Kjær, Kristian & Henrik Schovsbo (red.), Introduktion til litteraturkritisk metode. Hans Reitzel, København 1973. 179 pp. - Indhold: Indledning, pp. 9-11; Komparativ litteraturforskning (eksemplificeret ved et afsnit fra Paul V. Rubows H. C. Andersens Eventyr, 1927), pp. 13-32; Den biografisk-genetiske metode (eksemplificeret ved et afsnit fra Hans Brix' H. C. Andersen og hans Eventyr, 1907, samt Teddy Brunius' Om genetisk och strukturalistisk analys av dikt, 1952), pp. 33-50; Den jungianske metode (eksemplificeret ved et kapitel fra Eigil Nyborgs Den indre linie i H. C. Andersens eventyr, 1962), pp. 51-72; Den eksistentialistisk-biografiske metode (eksemplificeret ved Erik A. Nielsens Blandt luftens ånder, 1971), pp. 73-89; Formalstrukturalisme (eksemplificeret ved F. J. Billeskov Jansens Æstetisk karakteristik og vurdering, 1952, Søren Baggesens Individuation eller frelse?, 1967, samt Eigil Nyborgs kritiske bemærkninger om Psykologien og ny-kritikken og Søren Baggesens contrareplik hertil), pp. 90-144; Modelstrukturalisme og ideologikritik (eksemplificeret ved en sekvens fra Jørgen Dines Johansens Novelleteori og episk teori, 1972, samt Marie-Louise Svanes Agnete og Havmanden og samfundet), pp. 145-64. - Anm.: Jørgen Bang, Aarhuus Stiftstidende 19.11.1973; Torben Brostrøm, Information 24.12.1973. - Cf. hertil: Aage Jørgensen, Andersen og metoderne, Dansk Seminarieblad, 60:3, 1974, pp. 10-12, 14-16 og 18-19, Tidens Skole, 76, 1974, pp. 259-65 (optrykt i nr. 290 ndf.), Flensborg Avis 31.1. og 1.2.1974; Erik A. Nielsen, Åbent brev om litteraturkritisk metode, Meddelelser fra Dansklærerforeningen, 1974, pp. 85-89, hvortil svar af KK / HS pp. 90-91, samt John Chr. Jørgensen, Noter til en metode-korrespondance, pp. 92-101.

(Bibliografisk kilde: HCAH: anm.)

240. Lacretelle, Jacques de, Andersen. I hans: Portraits d'autrefois. Figures d'aujourd'hui. Librairie Académique Perrin, Paris 1973. Pp. 227-30. - Smst. pp. 231-37: Niels Lyhne, par [Jens] Peter Jacobsen.
241. Mortensen, Finn Hauberg, Litteraturfunktion og symbolnorm 1800-1870. Kunstsynet fra romantik til naturalisme belyst ud fra opfattelsen af symbol- og billedsprog i samtidens danske litteraturkritik, I-II [m. fortløbende paginering]. Akademisk Forlag, København 1973. Spec. pp. 411-12, 425, 468-70, 506-09, 534-38, 561, 583, 632-35. Cf. reg.
  « Foregående 5 nr. 237 - 241, året 1973 Næste 5 » top Top