H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Søg i bibliografierne

Hop forbi menu og nyheder

Søgeord: det + døende + barn. Ny søgning. Søg i resultater

Søgningen gav 29 resultater.

Andersen sagoberättare för barn eller för hvilka?

ESTLANDER, C. G., Andersen sagoberättare för barn eller för hvilka? Finsk Tidskrift III (jul.-dec.), pp. 385-403.
Anm. af bl.a. K. J. Backmans svenske oversættelse, Sagor och berättelser (1877). - [..] en lige saa bornert som ondskabsfuld Artikel (H. Topsøe-Jensen, Berlingske Aftenavis 2. jul. 1948). - Optrykt med udeladelse af indledningen, ca. 1 1 / 2 p., i Ny illustreret Tidende V 1878, pp. 6, 11-13, 19-22, 27-28, 30 (Andersen som Æventyrfortæller for Barnet eller for hvem?), - samt derefter i Nær og Fjern "H.C. Andersen og Børnene" VII 1877-78, nr. 291, pp. 7-9, og nr. 292, pp. 12-14 (H. C. Andersen og Børnene); den usignerede anm. af Breve fra H. C. Andersen, smst., nr. 307, pp. 10-12, former sig som en kommentar til CGE's artikel. - Optrykt in extenso 1905 (nr. 197 ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH da: 2000/390)

Udgivet 2. juli 1877
Sprog: dansk, svensk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:32   Bibliografi-ID: 1309
[Informationer opdateret d. 21.3.2012]

  top Top

Andersen sagoberättare för barn, eller för hvilka?

ESTLANDER, C. G., Andersen sagoberättare för barn, eller för hvilka? I hans: Från flydda tider. Uppsatser, skildringar och tal. Helios, Helsingfors. Pp. 63-91.
Optryk af nr. 32 ovf.
Udgivet 1905
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:197   Bibliografi-ID: 1563
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

  top Top

Ein Brief und ein Gedicht von Hans Christian Andersen

SCHULZ-EULER, CARL FR. (medd.), Ein Brief und ein Gedicht von Hans Christian Andersen. Im Spiegel der Handschrift (Frankfurt a. M.) II, Lieferung 10, [5] pp.
Pp. [1]-[4]: facsimile af brev af 28. dec. 1846 fra HCA til CFS-E og af K. A. Mayers oversættelse af Det døende Barn (in der Onginalhandschrift des Dichters); p. [5]: kommentarer.
[Brevet er til HCAs tyske oversætter Karl August Mayer].

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 28. december 1908
Sprog: tysk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:297   Bibliografi-ID: 1678
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

  top Top

Den danske sagoskalden H. C. Andersen skildrad för barn och ungdom.

HOLMSTRÖM, MARIA, Den danske sagoskalden H. C. Andersen skildrad för barn och ungdom. Sveriges Vår, Uppsala. 54 pp. (Biblioteket Sveriges Vår, II.)

(Bibliografisk kilde: HCAH II-25)

Udgivet 1910
Sprog: svensk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:311   Bibliografi-ID: 1699
[Informationer opdateret d. 11.1.2012]

  top Top

H. C. Andersen

STRINDBERG, AUGUST, H. C. Andersen. I hans: Samlade Skrifter , LIV (= Suppl. I): Efterslåtter. Albert Bonnier, Stockholm. Pp. 443-45.
Oprindelig offentliggjort i Politiken 2. apr. 1905 (signeret: August Strindberg, elev av H. C. Andersen).
August Strindberg H. C. Andersen. Till Andersen-jubileet 2 april 1905. I Sverige säga vi inte ens H. C., vi säga Andersen rätt och slätt, ty vi känna endast en Andersen, och det är Andersen. Det är vår och våra föräldrars, vår barndoms, vår mannaålders och vår ålderdoms. När jag som barn fick fatt i en julkalender, hoppade jag alltid över verserna, ty de föreföllo mig så konstlade och prosaiska. Då så Andersens sagor föllo mig i händerna, frågade jag en äldre sakkunnig, om inte detta var poesi. “Nej, det är prosa!” svarade den vise mannen. - “Är detta prosa?” Så minnes jag det lilla kvartformatet med frakturstilen, jag kommer ihåg träsnitten, pilträdet som hörde till “Elddonet”, “Bollen och snurran”, “Tennsoldaten”, “John Blund” (Ole Luikø je), “Snödrottningen” och alla de andra. Och när jag läste och hade läst, blev livet mig så surt. Detta förfärliga vardagsliv med dess småaktighet och orättfärdighet, detta trista enformiga liv i en barnkammare, där vi plantor stodo för tätt och trängdes, kivades om maten och gunsten, blev mig outhärdligt, ty jag hade i Andersens sagovärld fått visshet om tillvaron i en annan värld, en guldålder, i vilken det fanns rättvisa och barmhärtighet, i vilken föräldrarna verkligen smekte sina barn och inte b a r a drogo dem i håret, i vilken något för mig absolut okänt kastade ett rosenskimmer även över fattigdomen och förödmjukelsen, det skimmer som med ett nu oanvändbart ord kallas: kärleken. Också om Orfeus erinrade han, denna skald, som sjöng på prosa, så att ej blott djuren, växterna och stenarna lyssnade och rördes, utan så att leksakerna fingo liv, tomtar och troll blevo verkliga, skolböckerna, dessa fasans ting, blevo poetiska, ja han gav hela Danmarks geografi på fyra sidor! Det var en häxmästare! Så skildes våra vägar. Men vid tjugufem års ålder skulle jag en dag åt en förläggare översätta “Andsersens sista sagor”. Jag märkte nog att tiden gått fram över både honom och mig. Utilismen och nationalekonomien hade då sin tid, och det var inget ont i det, men Pegasus hade blivit spänd för plogen. Dessa sagor vore litet prosaiska, men en av dem var rolig; den hette “Den stora sjöormen”och handlade om telegrafkabeln i Atlanten och om fiskarnas grubblande över denna nya fisk, “som det inte var något slut på”. Det var bra påhittat, och det minns jag ännu. Då jag blev trettio år, skulle min vän Carl Larsson illustrera Andersen, och då förnyade jag bekantskapen, men då hade jag den glädjen att kunna sätta boken i händerna på m i n a barn. Och som de voro barn av sin tid, så frågade de mig, om “det var sant allt det där”. Jag minns inte vad jag svarade! Det var nämligen omkring 1880, då alla gamla sanningar vore satta under diskussion. Jag blev fyrtio år och upptäckte Andersens romaner, på tyska. Jag förundrade mig över den orättfärdighet, varmed man behandlat Andersens romaner. “Bara en spelman” är ju en stor saga, och en av de bästa, och att en roman är poetisk, kan inte längre anses som ett fel! Jag blev femtio år och kom till danska kusten. Cavling kommer ihåg det. Jag bodde i ett lusthus medrankor på väggen; jag strövade omkring i bokskogen och simmade i Öresund, och så lånade jag på lånbiblioteket Andersens Eventyr. Nu ska vi se, om de ha hållit sig! De hade hållit sig! - Elddonet gav ännu gnistor, pilträdet grönskade, tennsoldaten skyldrade gevär, fastän han varit i beröring med rännstenen, och detta år 1900, sedan utilismen och nationalekonomien rullat fram med sina ångvältar. Det var en stark karl! Om lördag fyller min yngsta dotter fyra år, och då skall hon få Andersens sagor, på danska, i vart fall för att hon må titta på bilderna. Kanske hon också kan läsa sagorna, fast jag inte vet det; hon är ju ett underbarn, och hennes mormor var danska, från Odense. Andersen håller sig, och Anbdersen följer mig! Politiken frågar slutligen vad jag har Andersen att tacka för. Jag svarar: Läs mina enkla S a g o r av 1903, och se själv var jag har gått i lära! Många lärare har jag haft: Schiller och Goethe, Victor Hugo och Dickens, Zola och Peladan, men jag vill lika fullt underteckna denna intervju med August Strindberg,
Elev av H. C. Andersen.
(Politiken 2 april 1905, omtryck i Samlade skrifter, femtiofjärde delen: Efterslåtter, 1920) = aaj267

(Bibliografisk kilde: HCAH 2004/121)

Udgivet 1920
Sprog: svensk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:398   Bibliografi-ID: 1823
[Informationer opdateret d. 20.2.2012]

  top Top

Barn Jesus i en Krybbe laa

BITSCH, VIGGO, Barn Jesus i en Krybbe laa. Hjem og Skole XX, pp. 19-20.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1927
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:561   Bibliografi-ID: 2025
[Informationer opdateret d. 4.11.2014]

  top Top

Markedet og Markedsviser.

AAKJÆR, JEPPE, Markedet og Markedsviser. [Holstebro.] Pp. 21-25.
Om Det døende Barn.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1929
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:620   Bibliografi-ID: 2094
[Informationer opdateret d. 28.11.2011]

  top Top

Nyprovençalsk Renaissance. Felibrigens Forudsætninger og Tilblivelse.

LARSEN, J. K., Nyprovençalsk Renaissance. Felibrigens Forudsætninger og Tilblivelse. H. Hagerup, København. Pp. 112-13.
Om Det døende Barn.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1943
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1118   Bibliografi-ID: 2673
[Informationer opdateret d. 15.12.2011]

  top Top

H. C. Andersen.

CEDERBLAD, JOHANNE GRIEG, H. C. Andersen. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo. 34 pp. (Serien Barn og bok.) - Anm.: Arne Portman, Berlingske Aftenavis, 30.5.1950.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1950/28)

Udgivet 1950
Sprog: norsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1335   Bibliografi-ID: 2929
[Informationer opdateret d. 18.6.2013]

  top Top

H. C. Andersens franske Ven Xavier Marmier.

HØYBYE, POUL, H. C. Andersens franske Ven Xavier Marmier. Branner & Korch, København. 94 pp. (Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning, 214.)
XM's forbindelse med HCA behandles spec. i kapitlerne VI (pp. 38-49) og IX-X (pp. 64-75). - Som tillæg aftrykkes pp. 86-87 XM's oversættelse af Det døende Barn. - Anm.: Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen 2.-3. sep. 1951; Paul V. Rubow, Berlingske Aftenavis 6. jan. 1951; Hakon Stangerup, Jydske Tidende 7. jan. 1951.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1950
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1338   Bibliografi-ID: 2933
[Informationer opdateret d. 4.1.2012]

  top Top

Buksbom

L., SV. [LARSEN, SVEND], Buksbom. Fynske Minder II 1954 -56, pp. 1-3.
En bemærkning i anledning af den tilstundende 150-årsfest. - Cf. Sv. L[arsen], Portrætter, smst. , spec. pp. 142-44 (om to HCA-portrætter erhvervet til H. C. Andersens Hus: F. L. Storchs billede fra 1840 [farvegengivet på pl. mellem p. 136 og p. 137], samt Elisabeth Jerichau-Baumanns H. C. Andersen læser for et sygt Barn).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1954
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1506   Bibliografi-ID: 3124
[Informationer opdateret d. 13.1.2012]

  top Top

H. C. Andersens julesalme 'Barn Jesus i krybben [!] lå'

OLRIK, H. G., H. C. Andersens julesalme 'Barn Jesus i krybben [!] lå'. Kristeligt Dagblad 23. dec.
Oprindelig offentliggjort i: H.C. Andersens julesalme: "Barn Jesus i en krybe laa", Aalborg Stiftstidendes Søndag, 19.12.1954. [Et efterladt manuskript.]

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet December 1954
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1529   Bibliografi-ID: 3148
[Informationer opdateret d. 5.8.2013]

  top Top

Det døende Barn.

Det døende Barn. Udg. af H. C. Andersen-Samfundet i København den 2. April 1957. 7 pp. [Det kgl. Bibliotek, AP 13421.]

(Bibliografisk kilde: HCAH 1957/27, 1997/214)

Udgivet 2. april 1957
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1818   Bibliografi-ID: 12849
[Informationer opdateret d. 27.2.2012]

  top Top

Ch. K. Andersen. Sbornik 'Skazki, rasskazannye detjam' (1835-1841)

BRAUDE, L. JU., Ch. K. Andersen. Sbornik 'Skazki, rasskazannye detjam' (1835-1841). Skandinavskij Sbornik (Tallinn) VII, pp. 123-52.
Svensk resumé, H. C. Andersen. Samlingen 'Sagor, berättade för barn' (1835-1841), pp. 153-54.
Udgivet 1963
Sprog: russisk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2041   Bibliografi-ID: 3721
[Informationer opdateret d. 23.1.2012]

  top Top

Gutten som vant verden. Eventyret om H. C. Andersen.

SCHRØDER, AMUND, Gutten som vant verden. Eventyret om H. C. Andersen. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo. 106 pp.
Illustreret af Kjersti Scheen. - Fortalt for barn og ungdom, oplyser bagsiden. - 2. udg., 1975.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1965/71)

Udgivet 1965
Sprog: norsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2115   Bibliografi-ID: 3806
[Informationer opdateret d. 11.1.2012]

  top Top

Hans Christian Andersen in Flensburg.

VAAGT, GERD, Hans Christian Andersen in Flensburg. Die Heimat (Kiel), 75, 1968, p. 117. - Læserhenvendelse i anledning af oversættelse ved Janne Jacobsen af Det døende Barn smst. p. 51.
Udgivet 1968
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1905   Bibliografi-ID: 12925
[Informationer opdateret d. 10.11.2011]

  top Top

Hans Andersen

Greene, Graham, Hans Andersen. I hans: Collected Essays . The Bodley Head, London / Penguin Books, Harmondsworth 1970. Pp. 87-90. - På svensk i hans: Barn, präster och revolutionärer. En essäsamling . PAN/Norstedts, Stockholm 1970. Pp. 74-77. - Dateret 1933.

  top Top

Ett litet barn som fick sin vilja fram

Anderberg, Bengt, Ett litet barn som fick sin vilja fram. Expressen / Böcker 12.12.1982, p. 3.
Udgivet 12. december 1982
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:849   Bibliografi-ID: 4829
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

  top Top

Hans Christian Andersen

Auraldsson, Kerstin, Hans Christian Andersen. I: De skrev för barn. Från H. C. Andersen till Laura Ingalls Wilder. Porträtt av tretton klassiska barnboksförfattare . 2. omarbejdede udg. Bibliotekstjänst, Lund 1983. Pp. 9-30. - 1. udg., 1977, uden HCA-portrættet. - Cf. nr. 1436 ndf.
Udgivet 1983
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:861   Bibliografi-ID: 4841
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

  top Top

Att illustrera H. C. Andersen

Löfgren, Ulf, Att illustrera H. C. Andersen. Barn och kultur , 1984, nr. 2, pp. 28-33.
Udgivet 1984
Sprog: svensk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:970   Bibliografi-ID: 4949
[Informationer opdateret d. 28.1.2014]

  top Top

Han skrev sagor vi aldrig glömmer

Nihlén, Björn, Han skrev sagor vi aldrig glömmer. Barn i hem / skola / samhälle , 1986, nr. 8, pp. 50-55.
Udgivet 1986
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1108   Bibliografi-ID: 5086
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

  top Top

På sporet af H. C. Andersen

Jørgensen, Jens, På sporet af H. C. Andersen. Jyllands-Posten 19.7.1986. - Antyder muligheden for, at HCA var uægte søn af prins Christian (VIII). - Leder v. Vibeke Sperling: Duer de? Information, 22.7.1986. Else Boelskifte, Jyllands-Posten, 22.7.1986; Debatindlæg: Linc., Fyens Stiftstidende 19.7. (interview med Niels Oxenvad); Dorrit Andersen, Fyens Stiftstidende 23.7.; Elias Bredsdorff, Politiken 25.7.; Jørgen Gjedsted, Politiken 27.7. (læserbrev); Elias Bredsdorff, Fyens Stiftstidende 28.7. (kronik); Niels Højland: 'fynsk H.C.Andersen-kender: Digteren var fattig-kårs barn, Jyllands-Posten, 20.7.1986; Johannes Jensen, Politiken 30.7. (læserbrev); Jens Jørgensen, Jyllands-Posten 2.8., Morgenposten 3.8.; Dorrit Andersen, Fyens Stiftstidende 5.8.; Habakuk, Politiken 10.8.; Jens Jørgensen, Politiken 16.8.; Børge Martin Jeppesen o.fl., Morgenposten 17.8. (læserbreve); Elias Bredsdorff, Politiken 23.8.; Kresten Korsbæk, Politiken 31.8. (læserbrev); Anders Enevig, Politiken 7.9. (læserbrev); Johannes Jensen, Politiken 9.9. (læserbrev). - Cf. også: Annelise Vestergaard, Jyllands-Posten 10.6.1987 (interview med JJ) og 7.7.1987 (omtale af Elise Ahlefeldt-Laurvig); Inger-Lise Klausen: "Nyt kildemateriale i H.C. Andersen-sagen" [!] Jyllands-Posten, 22.7.1986. - Horst Schoop: Schusterjunge oder Königssohn. Christian VIII. von Dänemark soll der Vater des Märchendichters sein, Frau im Spiegel, 14.8.1986.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1997/111, 1997/95, 1997/293, 1997/294)

Udgivet 19. juli 1986
Sprog: dansk, tysk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1119   Bibliografi-ID: 5097
[Informationer opdateret d. 31.10.2012]

  top Top

Juleeventyret alle kjenner

Sollien, Grete Erøy, Juleeventyret alle kjenner. Foreldre & Barn , 12:12, 1988, pp. 8-9. - Om Den lille Pige med Svovlstikkerne.
Udgivet 1988
Sprog: norsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1240   Bibliografi-ID: 5218
[Informationer opdateret d. 2.9.2014]

  top Top

Hans Christian Andersen

Auraldsson, Kerstin, Hans Christian Andersen. I: De läses än. Från Louisa Alcott till Erik Zetterström. Svenska och utländska barn- och ungdomsförfattare och illustratörer från 1700-tal till 1900-tal . I: A-L . Bibliotekstjänst, Lund 1992. Pp. 40-50. - Cf. nr. 861 ovf.
Udgivet 1992
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1436   Bibliografi-ID: 5414
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

  top Top

H. C. Andersen Studier

H. C. Andersen Studier . Udg. af H. C. Andersen Selskabet i Japan. [På japansk, titlen og indholdsfortegnelsen dog også på dansk.] Nr. 11, 1992; 60 pp. - Indhold bl.a.: Katsumi Hayano, Selvbiografi, pp. 1-10; Takenori Iwahara, H. C. Andersens eventyr - noter og studier, II, pp. 11-20; Finn Hauberg Mortensen, H. C. Andersen - fra det moderne til det postmoderne barn, pp. 21-37 (overs. af Nobuko Fukui); Uta Tanabe & Minako Ito, H. C. Andersens eventyrsprog. Omarbejdelse fra 'Dødningen' til 'Reisekammeraten', II, pp. 47-60 (på dansk).
Udgivet 1992
Sprog: dansk, japansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1472   Bibliografi-ID: 5450
[Informationer opdateret d. 29.12.2011]

  top Top

Det fattige barn

Seedorff, Peter Paludan, Mennesket og skoven. Et studium i menneskets opfattelse af skoven i perioden 1750 til 1950 belyst ved periodens skønlitteratur . 1993. Pp. 55-59 (Det fattige barn). - Utrykt hovedopgave ved skovbrugsstudiet, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

  top Top

Mennesket og skoven

Seedorff, Peter Paludan, Mennesket og skoven. Et studium i menneskets opfattelse af skoven i perioden 1750 til 1950 belyst ved periodens skønlitteratur. 1993. Pp. 55-59 (Det fattige barn). - Utrykt hovedopgave ved skovbrugsstudiet, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

  top Top

'Var alltid Guds barn, så är du även naturens goda barn'. Barnets bild i Zachris Topelius' sagor

Lehtonen, Maija, 'Var alltid Guds barn, så är du även naturens goda barn'. Barnets bild i Zachris Topelius' sagor. I: Inge Degn, m.fl. (red.), Michelanea. Humanisme, litteratur og kommunikation. Festskrift til Michel Olsen i anledning af hans 60-årsdag den 23. april 1994 . Center for Sprog og Interkulturelle Studier, Aalborg 1994. Pp. 109-15. (Sprog og kulturmøde, 7.) - ZT sammenlignes med HCA.
Udgivet 1994
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1575   Bibliografi-ID: 5553
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

  top Top

H. C. Andersen

BUM , 14:1-2, 1996, pp. 3-5 og 26-83; tema: H. C. Andersen. - Omfatter bl.a.: Finn Barlby, Den uendelige Andersen. Om muren og den (h)vide verden og modstanden, pp. 3-5; id., Den euforiske tekst. Om markedet, mennesket og melodien, altså: poesien, pp. 27-31; Aage Jørgensen, Helte hos H. C. Andersen, pp. 32-38; Hugo Hørlych Karlsen, Spejlinger og pejlinger, pp. 39-42 (anm. af Finn Barlby [red.], Det flydende spejl. Analyser af H. C. Andersens 'Den lille Havfrue'); Finn Barlby, Den befriende forførelse. Om H. C. Andersen og 'Tante Tandpine' fra 1872, pp. 43-50; id., Den uendelige historie. Analyser af H. C. Andersens 'Skyggen' fra 1847. En introduktion, p. 51; Hans Henrik Møller, Sproget, skriften og verden. Om H. C. Andersens 'Skyggen', pp. 52-56; Anna Poulsen, Tommelise. Barn eller voksen?, pp. 57-60; Aage Jørgensen, H. C. Andersen i rum og tid, pp. 62-64 (anm. af Johan de Mylius, 'Hr. Digter Andersen'. Liv, digtning, meninger); Jacob Bøggild, Pontoppidans 'genskrivninger' af H. C. Andersen, pp. 65-72; Ib Johansen, Fortællingen som vækstrum. H. C. Andersens 'Gartneren og Herskabet' (1872) og Albert Dams 'Gartner. Tidløst skilderi' (1961), pp. 75-83.

  top Top
Søgeord: det + døende + barn. Ny søgning. Søg i resultater