H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Søg i bibliografierne

Hop forbi menu og nyheder

Søgeord: trøst + i + tro + skal + vi + ej + mere + synge + igen. Ny søgning. Søg i resultater

Søgningen gav 28 resultater.

Udenlandske Efterretninger.

Iversens Fyenske Avertissements Tidende - almindelige aviser for Danmark, Norge og Hertugdømmene, No. 17, tirsdagen den 30te Januar 1810. Marskal Dudinot, Hertug af Reggio, har forladt Paris for at overtage Kommandoen over Nord-Armeen. Marskal Bessieres, Hertug af Istrien, har igen overtaget Kommandoen over den Keiserlige Garde I Paris. Baron Krusemark, Kongen af Preussens Adjutant, er ankommen til Paris med en overordentlig Mission til Keiseren. I Tuillerieren ere de Værelser nu lukte, som førhen vare bestemte til Keiserindens Brug. For nogle Uger siden havde Carnot den Ære at Keiseren længe underholdt sig med ham, i sit Kabinet, om Krigsvæsenet. Det er denne Feldtherre hvem Seirene i de første Feldttoge i Revolutions-Krigen fornemmeligen kunne tilskrives. Carnots Broder er igien af Keiseren bleven ansat som General ved Armeen.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1999/136)

Udgivet 30. januar 1810
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16809
[Informationer opdateret d. 20.2.2012]

  top Top

Digte / af / H. C. Andersen. / - / »Vergessne Gedichte sind neue«. / Jean Paul. / - / Kjøbenhavn. / Trykt, paa Forfatterens Forlag, hos E. H. Robert. / 1830.

Titelblad. - Tilegnelse til Conferentsraad J. Collin. - Indholdsfortegnelse (upagineret Blad). - Tekst: 136 Sider. - 12 mo. - Pris 1 Rbd. 16 Sk. (Udkom 2. 1. 1830).
Anm. Dagen 22. 3. 1830, Nr. 69. - Dansk Litteratur Tidende, 1830, Nr. 6, 81. - Kjøbenhavns-Posten 4. 1. 1830, Nr. 3, 12. - Maanedsskr. for Litteratur, 1830, 3. Bind, 162 af C. Molbech.

Indhold.

Rime-Djævelen p. 1 (se Nr. 20).
52. Soldaten. (Med dæmpede Hvirvler Trommerne gaae) (Saml. Skr. XII, 190). p. 6
Den rædselsfulde Time (se Nr. 12). p. 7

Nytaarsnat (se Nr. 23). p. 10

53. Phantasiestykke i min egen Maneer. (I Himlen sidde Guds Engle smaae) (Saml. Skr. XII, 85). p. 12

Svinene; en Ode (se Nr. 19). p. 14

54. Vandrer-Liv. (Gaardhunden giøer - dens Tænder er saa skarpe) (Saml. Skr. XII, 139). p. 16

Det døende Barn (se Nr. 13). p. 17

Graat-Veir (se Nr. 39). p. 18

Kunstner-Livet (se Nr. 31). p. 19

Dykkerklokken (se Nr. 16). p. 24

Ved en Tragedies Dødsfald (se Nr. 37). p. 33

Aftenlandskab (se Nr. 36). p. 34

55. Cometen, et Sagn. (Da Sol stod op, og alle Nattens Terner) (Saml. Skr. XII, 87). p. 36

Sjælen (se Nr. 17). p. 41

56. Recension. (Vel rødmer Land og Hav ret smukt) (Saml. Skr. XII, 2). p. 44

Tyveknægten (se Nr. 48). p. 45

Ingenting og Noget (se Nr. 33). p. 46

57. Klintekorset paa Møen. (Det er en lys, en deilig Sommernat) (Saml. Skr. XII, 39). p. 47

Hjertesuk til Maanen (se Nr. 15). p. 52

58. Skolemesteren. (I den lumre Skolestue ville vi nu dvæle lidt) (Saml. Skr. XII, 330). p. 54

Studenten (se Nr. 43). p. 56

59. Holger Danske. (Det gothisk gamle Kronborg i Maanelyset staaer) (Saml. Skr. XII, 123). p. 58

Den 1ste August (se Nr. 35). p. 61

Moderen med Barnet (se Nr. 38). p. 63

60. Flyttedagen i April. (Nu Vintrens gamle Gubbe forlader sit Logi) (Saml. Skr. XII, 287 (forkortet) - Nr. 24 af 65 Smaavers). p. 64

Phantasie og Vanvid (se Nr. 32). p. 65

61. Fastelavn, en Skizze. (Fastelavn idyllisk staaer med sin Gaas i Haanden) p. 69
62. Martsviolerne. (Sig Himlen hvælver saa reen og klar) p. 70
(Saml. Skr. XII, 64).
63. Capriccio. (Et Speil er Søens Flade, det er saa smuk en Dag) p. 71
64. En fæl Historie. (Barsk sidder Drotten i Skarlagen rødt) p. 73
Regnveir (se Nr. 46). p. 75

Sneedronningen (se Nr. 25). p. 76

65. Mosters Skjærmbræt. (Naar Kulden barsk sig nærmed',) (Saml. Skr. XII, 50). p. 78

Til min Moder (se Nr. 34). p. 81

66. Risens Datter. (Dybt inde under Bjerget en gammel Rise boer) (Saml. Skr. XII, 274). p. 82

Aftenen, et Træsnit (se Nr. 11). p. 84

67. De Danske og deres Konge. (Alt reiser Vint'ren sit hvide Telt) p. 86
Dødsøieblikket (se Nr. 45). p. 88

68. Amors Spillekort. (Det er dog baade en Skam og Tort) (Saml. Skr. XII, 133). p. 89

Oldtids huuslige Liv (se Nr. 42). p. 90

Østergade (se Nr. 26). p. 91

69. Morten Lange. (Hver Midnat mellem tolv og et,) (Saml. Skr. XII, 237). p. 95

70. De tre Gaver. (Saa deiligt et Træ i Skoven staaer) p. 99
71. Januar, en Skizze. (Paa Gade, Mark og Tage, nu ligger Sneen hvid) p. 101
(Saml. Skr. XII, 291 - Nr. 42 af 65 Smaavers).
Tanker ved en ituslagen Jydepotte (se Nr. 14). p. 102

72. Dødningen, et fyensk Folke-Eventyr (H. C. Andersens første Eventyr - Blev senere omarbejdet og udkom igen 1835: Reisekammeraten; se Nr. 279). p. 105

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/257, anm.: Kjøbenhavns-Posten: A-727e)

Udgivet 2. januar 1830
Sprog: dansk
Genre: Digtsamling
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:51
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 57
[Informationer opdateret d. 30.1.2012]

  top Top

Dødningen, et fyensk Folke-Eventyr p. 105

(H. C. Andersens første Eventyr - Blev senere omarbejdet og udkom igen 1835: Reisekammeraten; se Nr. 279).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/257)

Udgivet 2. januar 1830
Sprog: dansk
Genre: Enkelte eventyr
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:72
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 106
[Informationer opdateret d. 16.3.2012]

  top Top

Nye / Eventyr og Historier / af / H. C. Andersen. / - / Kjøbenhavn. / Forlagt af C. A. Reitzels Bo og Arvinger. / Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri / ved F. S. Muhle. / 1858.

Smudstitelblad: Nye Eventyr og Historier af H. C. Andersen. - Titelblad: (ovenfor beskrevet). - Tilegnelse til Fru Serre i Maxen ved Dresden. - Indholdsfortegnelse. - Tekst: 88 Sider. - 8vo. - Pris 48 Sk. (Udkom 2. 3. 1858).
Anm.: Berlingske Tidende 9. 3. 1858, Nr. 57. - Dagbladet 5. 3. 1858, Nr. 55. - Dansk Maanedsskrift, 7. Bind, 1858. 437-38 af C. Rosenberg.- Flyveposten 6. 3. 1858, Nr. 55. Fædrelandet 3. 3. 1858, Nr. 52. - Lolland-Falsters Stiftstidende 30. 6. 1858, Nr. 132. - Nord og Syd, 1. Bind. 1858. 231 (M. Goldschmidt). - Theater og Literatur, Marts II. 127-140.

Indhold

768. Suppe paa en Pølsepind (Saml. Skr. XIV, 132). p. 1
Flaskehalsen (se Nr. 766). p. 21
769. Pebersvendens Nathue (Saml. Skr. XIV, 146). p. 37
770. Noget (Saml. Skr. XIV, 158). p. 57
771. Det gamle Egetræes sidste Drøm (Et Jule-Eventyr) (Saml. Skr. XIV, 165). p. 69
772. A b c-Bogen (Saml. Skr. XIV, 170). p. 79
Nye Eventyr og Historier, hvis Udgivelse paabegyndtes med ovennævnte Hæfte, udkom i Aarene 1858-1872 i 3 Serier (1.-3. Række). hvis enkelte Hæfter igen er benævnt Samlinger

1. Række 1. Oplag. - 2. Oplag. - 3. Oplag. - 4. Oplag.
1. Samling ................. 1858. 1858. 1859. 1865.
2. ................. 1858. 1860.
3. ................. 1859. 1861.
4. ................. 1859. 1861.

2. Række
1. Samling ................. 1861. 1869.
2. ................. 1861. 1865.
3. ................. 1865.
4. ................. 1866.

3. Række
1. Samling ................. 1872.
2. ................. 1872.

1. Række udkom som selvstændig Bog 1859 med nyt Hovedtitelblad:

Nye / Eventyr og Historier / af / H. C. Andersen. / - / Kjøbenhavn. / C. A.Reitzels Forlag. / 1860.

samt med Fællesindholdsfortegnelse for de 4 Samlinger. 2. Række udkom paa samme Maade i 1866 ogsaa med nyt Titelblad:

Nye / Eventyr og Historier / af / H. C.Andersen. / Anden Række. / - / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1866.

og Fællesindholdsfortegnelse.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH 2006/115)

Udgivet 2. marts 1858
Sprog: dansk
Genre: Eventyrsamling
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:767
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 775
[Informationer opdateret d. 9.10.2013]

  top Top

H.C. Andersen, Danmarks bedste Turist-Reklame.

Felix von Binzer: I Hundredaaret for Fremkomsten af H.C. Andersens første Eventyr bør han gøres til Samlingsmærke for dansk Turistpropaganda. En Række Propagandaforslag: H.C. Andersen-Bryg, H.C. Andersen-Restaurant, H.C. Andersen-Mærker, H.C.Andersen-Festspil paa Det kgl. Teater. "Hilsen fra Danmark", hertil: "En Gang Sprøjtelak til Turisterne" af Arkitekt Viggo Sten Møller, og "Dansk Kunst og Turist-Satsning (Udstilling i Industribygningen). Reklame: "Da den ældste Prinsesse i Havkongens Slot var bleven femten Aar, fik hun lov til at gaa op paa Jorden. hun var helt ellevild, da hun vendte hjem igen og fortalte. "Menneskerne drikker en Drik af ren Appelsinsaft - den hedder 'Valash' og I kan tro , den smager!". Med tilhørende tegning. Politiken 10.3.1937.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 10. marts 1937
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13753
[Informationer opdateret d. 30.4.2012]

  top Top

D.S.B.s Kino. Den Vide Verden.

Tag Brochuren med hjem! - kom igen i næste uge! Hovedbanegarden København, for Ugen 14. Aug. til 20. Aug. 1939. [Åbnet i 1935 og lukket i 1971]. På side 1: Turist i sit eget Land: Odense. s. 3: H.P.: H.C. Andersen-Musæet og Mindehal. Reklame for Grand Hotel og "Fynske Privatbaner".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet August 1939
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18279
[Informationer opdateret d. 23.1.2013]

  top Top

Den grimme Ælling.

Programhefte: T.O.F. - De danske forsvarsbrødre - Typografernes Sangforening hylder H.C. Andersen. - Glimt af H.C. Andersens Liv fortalt i 11 Billeder af Villy Lundberg. Iscenesat af Skuespillerinde fru Berthe Forchhammer. Akkompagnatør: Carlo Friberg. Forord: "Den grimme Ælling" af Robert Neiiendam og "H.C. Andersen og 1942" af Berthe Forchhammer. Teater og Oplysningsforeningen T.O.F., Folkets Hus, Enghavevej 40, Søndag den 19. April 1942. "H.C. Andersen-Filmen dukker frem igen." Nationaltidende, 19.5.1942.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 19. april 1942
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17507
[Informationer opdateret d. 8.10.2012]

  top Top

H.C. Andersens Odense staar endnu.

Tager man "mit Livs Eventyr" i Haanden, kan man gaa fra Sted til Sted og finde de nævnte Lokaliteter igen. - Omgivelserne er ændret, men Husene staar endnu. Billed-Bladet gaar med sine Læsere Tur i det af H.C. Andersens Odense, som lever endnu, lever til den geniale Eventyrdigters uforgængelige Minde. Mindehallen. Huset. Barndomshjemmet. Fattigskolen. Paaskestræde. O.T. Graabrødre Hospital. Doctors Boder. Sct. Knuds Kirke. Teatret. Billed-Bladet, 18. Januar 1944.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 18. januar 1944
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17341
[Informationer opdateret d. 23.1.2013]

  top Top

Fra Barn til Barn paa H.C.Andersens Fødselsdag.

Nationaltidende beder igen Læserne tænke paa de legetøjsløse Børn gennem en Legetøjs-Indsamling. En Idé, der skal blive Tradition. De første Bidrag er allerede kommet. Nationaltidende, 11. Mrs. 1945. "H.C. Andersen var en fremragende Legeonkel. I Anledning af Nationaltidendes H.C. Andersen-Legetøjsindsamling har en af Medindbyderne til Indsamlingen, Museumsinspektør Svend Larsen, Lederen af H.C. Andersen-Museet i Odense, sendt os denne Artikel om Eventyrdigterens store Forkærlighed for Legetøj. Om Gudfaders Billedbog og Klippebøgerne. Nationaltidende, 22. Mrs. 1945. - "Den lille Pige vil takke H.C. Andersen. En stor Dag for de legetøjsløse børn i Morgen." Nationaltidende, 1. Apr. 1945; "I Slaraffenland for en Dag. H.C. Andersens Fødselsdag blev en straalende Oplevelse for de legetøjsløse Smaabørn." Nationaltidende, 3. Apr. 1945.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Marts 1945
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17421
[Informationer opdateret d. 4.8.2014]

  top Top

H. C. Andersen som 'Fødselsdagsbarn'

OLRIK, H. G., H. C. Andersen som 'Fødselsdagsbarn'. Nationaltidende 24. mar. I Anledning af, at Nationaltidende igen i Aar viluddele Legetøj til de legetøjsløse Børn paa H.C. Andersens Fødselsdag d. 2. April, skriver Forfatteren H.G. Olrik i Dagens Kronik om Fødselsdagsbarnet H.C. Andersen.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1946
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1221   Bibliografi-ID: 2793
[Informationer opdateret d. 1.11.2010]

  top Top

Hartmanns 'Liden Kirsten' et 100 Aars Minde.

Otto Foss: I en Kærlighedserklæring til den typiske danske opera "Liden Kirsten", det ægte Barn af J.P.E. Harmtanns Muse, fremhæver Lektor Foss, at saa længe der er Sind, som er modtagelige for det mildeligt blide, det fyldigt stærke og det kraftig mørke i den danske Musiks Drik, vil man ogsaa bevare Smagen for den Vin, der skænkes af "liden Kirsten". ... Efter at Andersen havde været hos andre Komponister med sin nye Musiktekst om liden Kirsten, henvendte han sig igen til Hartmann, og nu havde han bedre Lykke .. Jyllands-Posten, 28. august 1946.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 28. august 1946
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19011
[Informationer opdateret d. 20.8.2013]

  top Top

Fik pære igen for æblet.

Sejr, Emanuel: "H. C. Andersen-ugen. Fik pære igen for æblet. Et brev fortæller historien om to digte - Elmquists 'Læsefrugter' i Aarhus offentliggjorde 'Naboens Gaard ' og andre Andersen-vers. I Avisartiklen gengives HCAs brev af 27.11.1844 [ Brev ] i facsimile.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 31. marts 1955
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1805   Bibliografi-ID: 12624
[Informationer opdateret d. 30.6.2010]

  top Top

Lykke paa Reisen.

Om Aartusinder
Rejsetid igen .. vi Rejser udkommer 32. marts 1960. indleveringsfrist 19. marts. Reklamefolder fra Politiken, 1.3.1960.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1. marts 1960
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19144
[Informationer opdateret d. 27.9.2013]

  top Top

Eventyrfilmfestivalen er kommet for at blive.

Fyens Stiftstidende : Festlig finale i aftes, hvor der blev givet løfte om at mødes om to år igen i Odense. Med filmforevisninger i Palads-Teatret og Folketeatret for 10.000 deltagere i en uge.
Filmfestivali Odense i H.C. Andersens tegn. Aftenposten, Oslo, 28.7.1975.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 5. august 1975
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13314
[Informationer opdateret d. 19.12.2012]

  top Top

Det grønne træ. Digterne og julen

Albertsen, Leif Ludwig, Det grønne træ. Digterne og julen . [Privattryk,] Aarhus 1982. 83 pp. - Heri afsnittene Giv os flere juleskikke. H. C. Andersen og nisserne, pp. 11-16, og Udblik: Andersen igen, pp. 73-76, - samt eventyret Den lille Pige med Svovlstikkerne, pp. 79-83 (illustreret af Karl V. Larsen).
Udgivet 1982
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:802   Bibliografi-ID: 4782
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

  top Top

H.C. Andersen og Tatanka Youtanka.

Vagn Lundbye sætter visse indianske og eskimoiske værdinormer i forbindelse med en traditionel åndelighed, der igen knyttes til H.C. Andersens eventyr om Lygtemændene. Kristeligt Dagblad, 27. august 1982.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 27. august 1982
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18671
[Informationer opdateret d. 10.6.2013]

  top Top

Eventyret om byen, der fandt sig selv igen. Et møde i Thomas B. Thriges Gade.

Arkitekten Hans Noltenius har sin egen vision om et bedre bymiljø ved Thomas B. Thriges Gade i Odense. Sin vision har Hans Noltenius brugt til et eventyr om byen, der fandt sig selv igen. Eventyret begynder med, at en ret så kendt herre lander på ryggen af en svane natten mellem 23. og 24. december 1988. Fyens Stiftstidende, 23.12.1988.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 23. december 1988
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17703
[Informationer opdateret d. 20.11.2012]

  top Top

Suffløren oktober 1990.

Heri s. 35-36: O. Perch Nielsen: Rejsekammeraten. s. 40-41: Tove Barfoed Møller: Miniatureteaterkomedien, der aldrig blev færdigudgivet. S. 43: Johannes Esbech: H.C.Andersen teateret i gang igen. s. 47: H.C. Andersens eventyr 'Rejsekammeraten'.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1994/136)

Udgivet Oktober 1990
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16372
[Informationer opdateret d. 22.10.2013]

  top Top

Guldalderens barske kontraster.

Hans Hertel og Bente Scavenius: Fra på fredag er der igen guldalder-festival i København. Men hvordan opstod guldalderens maasseopbud af geni og talent middt i den foramede ravnekrog København? Meget tyder på, at det var en frugt af enevældens kulturpolitik - og kommunkationsrevolutionen. Kunsten og dannelsen var vejen til social opstigning for proletarbørn som H.C. Andersen ... Politiken, 21.4.1996.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 21. april 1996
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16837
[Informationer opdateret d. 20.2.2012]

  top Top

Livet i Vanddråben.

Rolf Dorset: Efter at have været udsolgt i flere år er det igen muligt at få nøglen til H.C. Andersens liv: hans dagbøger, der udgives som billigbog. Krible-Krable ser på verden gennem sin lup. Fyens Stiftstidende, 10.1.1996.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1996/40)

Udgivet 1. oktober 1996
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16668
[Informationer opdateret d. 10.2.2012]

  top Top

Øjets sekraft og billedets fødsel. Artikler om H. C. Andersen

Rasmussen, Inge Lise, Øjets sekraft og billedets fødsel. Artikler om H. C. Andersen . C. A. Reitzel, København 2000. 176 pp. (Indhold: "Forord", pp. 6-10; "H. C. Andersens 'Fortuna' i Italien", pp. 11-27 [1976]; "H. C. Andersens 'Metalsvinet': Fra dagbog til poetisk billede", pp. 28-46 [1982]; "H. C. Andersen og det moderne italienske eventyr", pp. 47-62 [1984]; "H. C. Andersen bliver beskyldt for plagiat", pp. 63-66 [1985-86]; "H. C. Andersen ser på kunst", pp. 67-81 [1999, på engelsk]; "Rummet i H. C. Andersens 'Den grimme ælling'", pp. 82-92 [2000]; "Rummet i H. C. Andersens 'Den lille havfrue'", pp. 93-106; "Et kinesisk æskesystem. Tilskuere og aktører i 'Dyndkongens datter'", pp. 107-19; "H. C. Andersen og det maleriske", pp. 120-33; "H. C. Andersens tegninger som skitser til romanen 'Improvisatoren'", pp. 134-41; "H. C. Andersen laver teater med det forhåndenværende", pp. 142-46; "H. C. Andersen går igen. Reminiscens som billede og genklang", pp. 147-63; "Ind og ud af fantasiens verden. Nærlæsning af 'Den lille Idas blomster'", pp. 164-73.)


  top Top

Begravet i stilhed.

Johan de Mylius: Synspunkt: Så lykkedes det igen? At snige sig forbi en H.C. Andersen-mærkedag uden at gøre væsen af den i det her land, hvor han trods alt har hjemme. Den 4. august var det 125-året for Andersens dødsdag. Fyens Stiftstidende, 11.8.2000.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 11. august 2000
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19033
[Informationer opdateret d. 22.8.2013]

  top Top

H.C. Andersen-dagene 2002.

John Borgkilde: Eventyrligt. Odenses stolte søn er igen i fokus - 197-årsdagen markeres over fire dage. Gennemgang af alle arrangementerne: 1.4.: Sct. Knuds Salen 'At fortælle Andersen'. Domkirken: Gudstjeneste ved Johannes Møllehave. 2. april: Kransenedlæggelse. Museet: Johannes Møllehave er personlig rundviser. Ejnar Askgaard: 'Fra H.C. Andersens skatkammer. Odense Koncerthus: 4800 børn. Johannes Møllehave causerer. Fødselsdagsmatiné: legat-overrækkelse m.v. Fyrtøjet: Bodil Udsen. CaBarbaret, Vintapperstræde: Fritz Helmuth og Karsten Vogel. Teaterhuset, Vintapperstræde (2., 3. og 4. april:) "Den Standhaftige Tinsoldat. Odense Rådhus: overrækkelse af HCA-prisen 2002. Fyens Stiftstidende 31.3.2002.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 31. marts 2002
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 14500
[Informationer opdateret d. 4.1.2013]

  top Top

Ællinger er kommet hjem på besøg.

Marianne Koch: 21 malerier over "Den grimme ælling" mødes igen i Kerteminde. Johannes Larsens akvareller kan nu ses under samme tag som 21 af de oliemalerier, der i 1930 blev lavet over samme eventyr, ophængt på Fyns Forsamlingshus og senere spredt for alle vinde - for at samles igen på udstillingen, der åbner på lørdag. Kerteminde Museum 18.3.-29.5. Fyens Stiftstidende 17.3.2005

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 17. marts 2005
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12692
[Informationer opdateret d. 5.9.2012]

  top Top

Alle Andersens stemmer.

Kasper Schütt-Jensen: Kritikken hagler ned over fejringen af 200-årsdagen for H.C. Andersen og udnævnelsen af de mange ambassadører. Generalsekretær for HCA2005-fonden, Lars Seeberg svarer igen. Jyllands-Posten 26. marts 2005.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 26. marts 2005
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13399
[Informationer opdateret d. 2.3.2011]

  top Top

Lysfest i digterens ånd.

Niels Højland: "For 138 år siden stod H.C. Andersen selv og iagttog faklerne og menneskemængden, som tiljublede ham. I går blev digteren igen hyldet - som afslutning på den ét år lange fejring af ham." Desuden blev Bjørn Nørgaards otte meter høje skulptur ved Odense Banegård afsløret. Jyllands-Posten 7.12.2005.
Udgivet 7. december 2005
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13542
[Informationer opdateret d. 6.4.2011]

  top Top

H.C. Andersen Festivals - 17.-25. august 2013 i Odense.

8 siders festival-program midt i sektionen. Per Westergård: Halehoi for en festival. Morten Vilsbæk: - Kunstnerens dobbelte ansigt, Ye Minjun som står bag festivallogo, er international storsælger. - Bredt show åbner festen, Andersen bliver fortolket af både beatpoeten Claus Høxbroe og skuespilleren Ghita Nørby, mens Chris Minh Doky leverer jazz med internationalt format. - Jensens yngste barn, Kærlighed tl Odense er Palle Skov Jensens engagement i H.C. Andersen Festivals. Og ejeren af Jensen's Bøfhus har lært meget det seneste år. - I'm Your Man. Leonard Cohen er igen lige om hjørnet; Rune Moesgaard: En unik aften i vente - Oh Land sætter punktom for sin danske sommerturne med en optræden i Kongens have, som har krævet ekstra forberedelse; Malene Birkelund: På genopd(r)agelse i eventyrene. Sambainspireret eventyroptog med 3.000 af byens borgere fuldender daginstitutioners månedelange arbejde med H.C Andersen - Hun forsvinderi nd i stilheden, mens anmelderne venter på Agnes Obels anden soloudgivelse, kan fynboerne se hende optræde under H.C. Andersen Festivals; Lene Kryger: Ideer kommer ligesom kyllinger - alle fynske 8. klasser får en bog med udvalgte eventyr af H.C. Andersen; uddrag af johs. Nørregaard Frandsens skildring af H.C. Andersens liv og eventyr fra bogen; - Et godt grin giver et adrenalinkick: Thomas Mørk om festivalkabareten "Lattergalen"; Rune Moesgaard: Et eventyrligt sansebombardement - "Den Standhaftige Tinsoldat" med både lyd, lugt, lys og musik; Marie Jung: Andersen over det hele - festivalen tager digteren på ordet og tager ham alvorligt; Jesper Mads Eriksen: Nogle af de unge fra Odenses rap-undergrund er med på Spoken Word Festival; Kærlighedens mange ansigter: Selvfølgelig bidrager H.C. Andersens Hus til H.C. Andersen festivals. Og temaet bliver eventyrdigterens komplicerede kærlighedsliv. Tidstavle .. Når bare man har ligget i et svaneæg; Jørgen Volmer: Radio Klubbens kendte og knap så kendte; Malene Birkelund: Kunsten går i gaden; Ny Vestergade omdannes til bilfri kunstgade med eventyrlige billeder, kaffeslabberads og workshops; Jesper Mads Eriksen: Som en fire dage lang fernisering i Berlin, Phono Festival rykker ind i møbelforretning; Malene Birkelund: Det skal nok give genlyd rundt omkring (interview med Elisabeth Møller Jensen); Klodshans er folkets stemme - gennem hele H.C. Andersen Festivals kan publikum være med til at bestemme hvilket indslag, der har været det bedste, mest fantasifulde eller overraskende; Rune Moesgaard: En festival i festivalen - mens Odense samler sig om at hyldet berømte bysbarn, holdes også Danmarks nye Internationale Gadeteaterfestival; Marianne Kjær: Den forelskede dirigent - når verdensdirigenten David Angus slår tonen an til Opera på slottet 25. august, er det med total kærlighed i bagagen - Den norske sopran Kari postma glæder til igen at synge i Odense - teaterchef Kasper Wilton melder at han er klar til at føre publikum på en musikalsk og eventyrlig rejse i H.C.Andersens fodspor den 25. august. Fyens Stiftstidende, 17.8.2013.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 17. august 2013
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19015
[Informationer opdateret d. 20.8.2013]

  top Top

H.C. Andersen Festivals

Fnysende flot på Flakhaven. H.C. Andersen i nutiden: Hjørdis Plato har illustreret de Lille Claus og store Claus.
Ivar Juel Nordentoft: Du må ikke snyde dig selv for lysshow. Odense rådhus bliver smadret igen og igen ...
Jesper Mads Eriksen: De stille passagers eget liv. Martin Hall. Trængsel hos Snedronningen. Planken ud for Shaka Loveless. Andersen i transit: Inger Birkestrøm Juuls nycirkus er flot ... Øjne og ører store som tekopper. Fyens Stiftstidende, 21. august 2013.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 21. august 2013
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19048
[Informationer opdateret d. 26.8.2013]

  top Top
Søgeord: trøst + i + tro + skal + vi + ej + mere + synge + igen. Ny søgning. Søg i resultater