H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Søg i bibliografierne

Hop forbi menu og nyheder

Søgeord: uddrag + af + et + privatbrev + fra + paris + dateret + 11te + juni + 1833. Ny søgning. Søg i resultater

Søgningen gav 17 resultater.

Jule-Kalender

[Brev fra H. C. Andersen til Ludvig Zinck; dateret 11. aug. 1833.] Jule-Kalender III, pp. 107-09.
Cf. nr. 113 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-720)

Udgivet 11. august 1886
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:84   Bibliografi-ID: 1385
[Informationer opdateret d. 16.11.2011]

  top Top

H. C. Andersen i Paris 1833

ZINCK, OTTO (medd.), H. C. Andersen i Paris 1833. Dannebrog 6. nov.
Et brev af 11. aug. 1833 fra HCA til Ludvig Zinck. - Cf. nr. 84 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 6. november 1892
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:113   Bibliografi-ID: 1434
[Informationer opdateret d. 22.12.2011]

  top Top

Søren Kierkegaards Papirer

Søren Kierkegaards Papirer , III. Udgivne af P. A. HEIBERG og V. KUHR. Gyldendal, København.
Heri pp. 105-10 det af SK aldrig offentliggjorte indlæg Et Øieblik, Hr. Andersen! (aftrykt efter: Af Søren Kierkegaards Efterladte Papirer. 1833-1843. Udgivne af H. P. Barfod. C. A. Reitzel, København 1869. Pp. 267-71 [indlægget var iflg. Barfod nedskrevet paa et løst Ark; dette er siden forsvundet]). - Fotografisk optryk, 1968.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1911
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:325   Bibliografi-ID: 1715
[Informationer opdateret d. 29.11.2011]

  top Top

Brev fra H. C. Andersen til Overskou

Brev fra H. C. Andersen til Overskou. Julebogen X, pp. 126-28.
Udateret, men skrevet mellem 13. og 22. apr. 1833, cf. H. Topsøe-Jensen i nr. 2155 ndf., pp. 185-87.

Se også nr. 316 og 317 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-717)

Udgivet 22. april 1911
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:328   Bibliografi-ID: 1719
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

  top Top

H. C. Andersen og de Danske i Paris 1833. En Vise og lidt Kommentar

TOPSØE-JENSEN, H. G., H. C. Andersen og de Danske i Paris 1833. En Vise og lidt Kommentar. Personalhistorisk Tidsskrift 10. rk. I, pp. 66-74.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-199)

Udgivet 1934
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:852   Bibliografi-ID: 2356
[Informationer opdateret d. 30.11.2011]

  top Top

To H. C. Andersen-Breve

THAULOW, TH. (medd.), To H. C. Andersen-Breve. Nationaltidende 1. apr.
Til daværende kammerjunker Joachim Melchior Grevenkop-Castenskiold; dateret 22. aug. / 26 okt. 1833 [korrekt dato er 26. aug. 1833] og 25. apr. 1846.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1. april 1945
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1203   Bibliografi-ID: 2770
[Informationer opdateret d. 2.1.2012]

  top Top

Breve og Aktstykker vedrørende Søren Kierkegaard

Breve og Aktstykker vedrørende Søren Kierkegaard , I-II. Udgivne paa Foranledning af Søren Kierkegaard Selskabet ved NIELS THULSTRUP. Munksgaard, København 1953-54.
Heri I p. 228 et brev af 15. maj 1849 Brev fra HCA til SK, med kommentar II pp. 95-96. Brevet er tidligere offentliggjort i: Af Søren Kierkegaards efterladte Papirer. 1833-1843 (cf. noten til nr. 325 ovf.), p. 399.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 15. maj 1953
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1446   Bibliografi-ID: 3058
[Informationer opdateret d. 11.11.2014]

  top Top

Reise fra Kjøbenhavn til Rhinen.

Reise fra Kjøbenhavn til Rhinen. Til 150 Aarsdagen for Digterens Fødsel. Udgivet ved H. TOPSØE-JENSEN. Illustreret af KAI DE FINE LICHT. Nordlundes Bogtrykkeri, København. 98 pp.
Af H. C. Andersens Dagbøger [22. apr.-4. maj 1833], Collinske Samling Nr. 7, 4to, pp. 37-55; efterskrift pp. 59-66; noter pp. 69-90; navneregister pp. 93- 98. [22. april - 4. maj 1833 Travemünde, Lübeck, Hamburg, Haarburg, Celle, Hanover, Thiedenwiese, Nordheim, Göttingen, Cassel, Münden, Marburg, Frankfurt] - Anm.: E. F. [Emil Frederiksen], Berlingske Tidende 1. mar.; Thorkild Hansen, Information 29. mar.; Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen 20. feb.; Erh. L. [Larsen], Berlingske Aftenavis 12. feb. - Cf. nr. 1680 og 1759 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1955/77)

Udgivet 4. maj 1955
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1542   Bibliografi-ID: 3163
[Informationer opdateret d. 6.3.2012]

  top Top

På rejse med eventyrdigteren

JENSEN, PEDER, På rejse med eventyrdigteren. Demokraten 12. apr.
Om HCA's venskab med løjtnant A. W. Dinesen på rejsen i 1833.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 12. april 1961
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1974   Bibliografi-ID: 3645
[Informationer opdateret d. 16.1.2012]

  top Top

Breve fra og til Christian Winther

Breve fra og til Christian Winther , I-IV. Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab ved Morten Borup. C. A. Reitzel, København 1974. - Heri tre breve (1862-63) fra HCA og ni breve (1833, 1861-63, 1867) til HCA. - Cf. reg. i bd. IV, p. 330, samt indledningen smst. pp. 41-42.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1974
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:286   Bibliografi-ID: 4268
[Informationer opdateret d. 6.11.2013]

  top Top

Schetsboek zonder schetsen

Schetsboek zonder schetsen . Nederlandse vertaling van 1862 [..]. Gevolgd door Schetsboek met schetsen door H. C. Andersen. Een keuze uit zijn italiaanse reisimpressies 1833-1834. Nawoord door H[elene] W. Koppejan-van Woelderen. Ter gelegenheid van de H. C. Andersen herdenking in Nederland 1975. Stichting Real Israel Press, 's-Gravenhage 1975. vi, 76, ii, XXVII pp. - Efterskrift pp. I-XIII. Facsimiletryk af 1862-oversættelsen (som kun kendes i ét eks., i Det kgl. Biblioteks besiddelse). online

(Bibliografisk kilde: HCAH 1975/63)

Udgivet 1975
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:328   Bibliografi-ID: 4310
[Informationer opdateret d. 30.11.2012]

  top Top

Danske forfattere i Rom mellem 1830 og 1900

Brøndsted, Mogens, Danske forfattere i Rom mellem 1830 og 1900. I: Tue Ritzau & Karen Ascani (red.), Rom er et fortryllet bur. Den gyldne epoke for skandinaviske kunstnere i Rom . Rhodos, København 1982. Spec. pp. 126-31. - P. 128 facsimilegengivelse af digtet Farvel til Italien (BFN 251), p. 129 gengivelse af A. Küchlers tegning af HCA (Paulsen, nr. 3). - HCA omtales også i andre af bogens artikler, cf. reg.; pp. 18-19 facsimilegengivelse af digtet til de skandinaviske kunstneres julefest 1833 (medtaget i Mit Livs Eventyr), p. 75 farvegengivelse af A. Küchlers portræt af HCA (Paulsen, nr. 2).
Udgivet 1982
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:807   Bibliografi-ID: 4787
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

  top Top

'Levnedsbogen' (1832-1833). H. C. Andersen

Hansen, Jørn Ørum (udg.), Fra bunden. Fire selvbiografier fra Guldalderen . Hovedland, Højbjerg 1988. 192 pp. - Heri: 'Levnedsbogen' (1832-1833). H. C. Andersen, pp. 134-68 (JØH, indledning, pp. 134-38); arbejdsopgaver pp. 180-82.

  top Top

H. C. Andersens Almanakker 1833-1873

H. C. Andersens Almanakker 1833-1873 . Udg. af Helga Vang Lauridsen og Kirsten Weber. Det danske Sprog- og Litteraturselskab / G. E. C. Gads Forlag, København 1990. xiv, 388 pp. - Introduktion af HVL pp. ix-xiii, værkregister pp. 328-38 og personregister pp. 339-88. - Anm.: Torben Brostrøm, Information 12.12.1990; Bo Grønbech, Anderseniana , 1993, pp. 103-04; Katsumi Hayano, H. C. Andersen Studier , nr. 10, 1991, pp. 43-44; Aage Jørgensen, Handelsskolen , 24:1, 1991, pp. 44-46; Bent Mohn, Politiken, 8.12; Henrik Neiiendam, Weekendavisen 7.12.1990. - Ny udg., 1996 (annonceret).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1990
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1300   Bibliografi-ID: 5278
[Informationer opdateret d. 5.12.2011]

  top Top

Jeg er i Italien! H. C. Andersen på rejse 1833-34

Jeg er i Italien! H. C. Andersen på rejse 1833-34 . Thorvaldsens Museum, København; H. C. Andersens Hus, Odense 1990. 89 pp. - Udstillingskatalog. Indhold: Niels Oxenvad, Andersen og Thorvaldsen. Et romersk venskab, pp. 9-24; H. C. Andersens rejserute 1833-34, pp. 25-26; Eva Henschen, Bjarne Jørnæs, Torben Melander & Stig Miss, I H. C. Andersens fodspor. Billeder og citater, pp. 27-87. - Anm.: Peter Eriksen, Politiken ; Aage Jørgensen, Flensborg Avis 23.8.1990, Bogens Verden , 1992, pp. 258-59. - Udstillingsomtaler: Lars Grambye, Information 11.4.1990; Anders Kold, Jyllands-Posten 13.3.1990; Pierre Lübecker, Politiken 22.3.1990; Ole Nørlyng, Berlingske Tidende 11.3.1990; Marie-Louise Paludan, Weekendavisen 16.3.1990; Gertrud Købke Sutton, Information 21.3.1990; Thomas Thurah, Land og Folk 7.3.1990.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1990
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1316   Bibliografi-ID: 5294
[Informationer opdateret d. 15.12.2010]

  top Top

Eventyret om et bæger

Nørregård-Nielsen, Hans Edvard, Eventyret om et bæger. Politiken 22.12. 1991. - Om sølvbæger skænket til HCA juleaften 1833.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1993/176)

Udgivet 22. december 1991
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1423   Bibliografi-ID: 5401
[Informationer opdateret d. 13.2.2012]

  top Top

That Land I Saw. Hans Christian Andersen's Sketches during his Travels in Italy 1833-34

Nørregård-Nielsen, Hans Edvard, That Land I Saw. Hans Christian Andersen's Sketches during his Travels in Italy 1833-34 . Translated by David Hohnen. Gyldendal, Copenhagen 1992. 223 pp. - På dansk 1990 (nr. 1324 ovf.). ... a revised, slightly shorter version ...; den danske udgaves efterskrift med kildeoplysninger og noter (pp. 215-48) er udeladt; tilkommet er en indledning (pp. 7-23), hvis sidste del (pp. 17-23) dog modsvarer optakten til den danske udgaves første kapitel; en tegning er udgået. - Anm.: Frank Hugus, Scandinavian Studies , 65, 1993, pp. 318-20; W. Glyn Jones, Scandinavica , 32, 1993, pp. 93-94.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1992
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1464   Bibliografi-ID: 5442
[Informationer opdateret d. 6.9.2013]

  top Top
Søgeord: uddrag + af + et + privatbrev + fra + paris + dateret + 11te + juni + 1833. Ny søgning. Søg i resultater