H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

H.C. Andersen-litteratur på mange sprog

Hop forbi menu og nyheder

HCA-litteratur på svensk fra d. 21. århundrede*

Vis fra d. 19. århundrede | Vis fra d. 20. århundrede | Vis al litteratur på svensk

* Vi gør opmærksom på, at dette ikke nødvendigvis repræsenterer al H.C. Andersen-litteratur på svensk, men blot det, H.C. Andersen-Centret har registreret i sin database.

23 optegnelser om litteratur af og om H.C. Andersen på svensk i det 21. århundrede

Mellan sanningen och lögnen. Studier i Per Olov Enquists dramatik

Syréhn, Gunnar, Mellan sanningen och lögnen. Studier i Per Olov Enquists dramatik. Almqvist & Wiksell, Stockholm 2000. 235 pp., 16 pl. – Kap. 3, "Från regnormarnas liv", pp. 105-70, med noter pp. 211-21. Cf. reg.

En saga över Öresundsbron. Gåsapågen & Havfruen

eller Synsvaga skrivares sällskap. Peter Broberg. Illustrationer: Harriet Ståhlberg. Region Skåne.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/96)

Ondskans transformationer. Från Balzacs berättelser till Finchers filmer.

Johan Lundberg, Tvärsnitt 2, 2002, pp. 52-64, heri: p. 56-59 om "Skyggen".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Opsis Kalopsis

Opsis Kalopsis, 2003, nr. 3, pp. 8-23. – Omfatter: Pia Huss, "Skomakarsonen som sydde dockkläder", pp. 9-10: Birgitta Fransson, "Barnbokens Nobelpris", pp. 12-13; Pia Huss, "Lyckans galosch", pp. 14-17 (om Staffan Westerbergs HCA-stykke på Det lille Teater i København 2003); Helene Lumholdt, "Ja visst ska han leva uti tvåhundra år", pp. 18; Birgitta Fransson, "Magiska sagor för barn och författare", pp. 20-22 (om HCA-inspiration hos andre forfattere).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Handlingskaraktären i funktion: 'Fyrtøjet'

Lars-Åke Skalin (red.): Ordet och köttet. Om teorin kring litterära karaktärer. Heri s. 132-40 Lars-Åke Skalin,: Handlingskaraktären i funktion: "Fyrtøjet". Örebro Studies in Literary History and criticism 2. Örebro 2003.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H.C. Andersen - den fula ankungen.

Teiffel, Yvonne, Jönköpings-Posten 2.7.2003.

Martinus Rørbye, Gottlieb Bindesbøll, H. C. Andersen. Tre danskar på resa i Grekland efter frihetskriget

Fredlund, Björn, "Martinus Rørbye, Gottlieb Bindesbøll, H. C. Andersen. Tre danskar på resa i Grekland efter frihetskriget". Hellenika, nr. 109, 2004, pp. 7-10.

August Strindbergs Samlade Verk

Strindberg, August, “Andersen”. I: August Strindbergs Samlade Verk. Del 71: Essäer, tid­nings­artiklar och andra prosatexter 1900-1912. Redigerad och kommenterad av Conny Svensson. Norstedts, Stockholm 2004. Pp. 75-77, med kommentar pp. 370-72. - Oprindelig i: Politiken 2.4.1905.

H. C. Andersens underbara resor i Sverige

Holmqvist, Ivo (red.), H. C. Andersens underbara resor i Sverige. Makadam För­lag, Göte­borg/Stockholm 2005. 323 pp., 4 pl. (Centrum för Danmarksstudier, 7.) (Indhold: Ivo Holmqvist, “‘Vi kjende hinanden, og ere hinanden saa lige!’ Om H. C. Andersen och Sverige”, pp. 9-22. [I] Anders Palm, “Tomme­lise, Tummetott och tändstickspojken. Androgyna eventyrligheter”, pp. 25-58; Boel Westin, “Ander­sen som Orfeus”, pp. 59-69; Vivi Edström, “Kärlek alstrar liv. Selma Lagerlöfs dialog med H. C. Andersen”, pp. 70-87; Ulla Lundqvist, “Längtan är barnets arvedel. Några iakttagelser i sagor av H. C. Andersen och Astrid Lindgren”, pp. 89-98; Ying Toijer-Nils­son, “H. C. Ander­sen, Maria Gripe och skuggorna”, pp. 99-106; Inger Littberger, “Dykungens dotter - hos H. C. Andersen och Birgitta Trotzig”, pp. 107-19; Hans Holmberg, “Diktaren som konstfigur”, pp. 121-28; Folke Bohlin, “Hurra! Jeg er fra Lund Student! H. C. Andersen och J. A. Hägg”, pp. 129-45; Johan Stenström, “‘Liden Kirsten’ - en dansk nationalopera i medeltida dräkt”, pp. 146-64; Svante Nordin, “H. C. Andersen och Fredrik Böök”, pp. 165-71; Hans Holmberg, “Kejsarens bedrägliga kläder”, pp. 173-82; Sven Christer Swahn, “Fra Klitterne”, pp. 183-94; Johan de Mylius, “Fra et helt andet naboland. Om H. C. Andersens ‘I Sverrig’”, pp. 195-206; Ivo Holmqvist & Aage Jørgensen, “H. C. Andersen, Sverige och svenskarna – en selektiv bibliografi”, pp. 207-38. [II] Hellen Lindgren, “Sagoskalden Hans Christian Andersen”, pp. 243-47 [1900]; August Strindberg, “Andersen”, pp. 249-50 [1905]; Bo Bergman, “En minnesstund i sagans mausoleum”, pp. 253-55 [1920]; Göran Lindblad, “August Strindberg som berättare”, pp. 257-61 [1924]; Anders Österling, “Andersens sagor”, pp. 263-67 [1928]; Hjalmar Bergman, “H. C. Andersen”, pp. 269-73 [1930]; “Ur ‘Berlingske Tidende’ den 30 mars 1930 [enkätsvar av Selma Lagerlöf, Sigfrid Siwertz, Verner von Heidenstam, Per Hallström och Albert Ehrensvärd]”, pp. 275-79; Hjalmar Söderberg, “Månregnbågen. En Andersenarabesk”, pp. 281-85 [1935]; Adolf Hallman, “Strøget”, pp. 287-90 [1945]; Jan Olof Olsson, “Men jag fanns i choklad”, pp. 293-303 [1955].) - Anm.: Eva Nordlinder, Barnboken, XXVIII, 2005, pp. 55-56; Thure Stenström, Svenska Dagbladet 22.5.2005; Harald Åström, Eskilstuna-Kuriren 24.5.2005; Catharina Söderbergh, Parnass, XIII:2, 2005, pp. 50-52.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2012/30)

H. C. Andersen – sagoberättaren som aldrig blev nöjd

Fransson, Birgitte, "H. C. Andersen – sagoberättaren som aldrig blev nöjd". Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, LXXXI, 2005, pp. 311-17.

H. C. Andersen i bild.

Holmqvist, ivo: Biblis. Tidskrift för bokhistoria, bibliografi, bokhantverk ... 30, 2005, pp. 45-49.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H. C. Andersens sagor lever än

Birgitta Fransson, Pedagogiska Magasinet, 3/05. Gennemgang af eventyrene under overskriften 'ung kunst'.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H.C. Annorlunda

Jörgen Persson, Vi bilägare (udg. af Oljekonsumenternas Förbund, Stockholm), 2005, nr. 3, pp. 66-69.

Hans liv var som en saga.

Christina Barbäck, Östgöta Correspondenten 31.3.2005.

I dag firar världen 200-årsminnet av H.C. Andersens födelse.

Ulrika Knutson, Expressen 2.4.2005.

Att illustrera eller inte illustrera

Rhedin, Ulla, "Att illustrera eller inte illustrera". Dagens Nyheter 4.4.2005.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Författaren lever, litteraturen är död.

Hans Hauge, Sydsvenska Dagbladet Snällposten 6.4.2005.

H.C. Andersen och Djävulens advokat.

Olov Svedelid. Roman. Forum. 2005. - Anm.: Hans Holmberg, 27.5.2005: Svenska Dagbladet, 6.9.2005;

(Bibliografisk kilde: HCAH: anm.)

Gästen

Rådström, Niklas, Gästen. Bonniers, Stockholm 2006. 150 pp. – Roman om HCA's besøg hos Charles Dickens, 1857.

’Denne Deilighed og dette Griseri – !’

Storskog, Camilla, "'Denne Deilighed og dette Griseri – !' Om H. C. Andersens italienska resa i 'En Digters Bazar' (1842) och den romantiska reseskildringen". Studi Nordici, 15, 2008, s. 19-35.

Hans Christian Andersen och Lina von Eisendecher, Brevväxling

Översättning och förord: INGRID WINDISCH. Pontes, Uddevalla 2008. 167 pp. – Forord pp. 5-8, noter pp. 154-67. – På tysk 2003 (se: 11007); denne udgave nævnes ikke i det svenske udvalg.

”Längtan efter det ouppnåeliga – så kan Andersens ’Den lilla sjöjungfrun’ läsas”

KÅRELAND, LENA (red.), Läsa bör man …? Den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning. Liber, Stockholm 2009. Pp. 194-220 ("Längtan efter det ouppnåeliga – så kan Andersens 'Den lilla sjöjungfrun' läsas").

Mitt hems gränser vidgades

EKMAN, KARI HAARDER, “Mitt hems gränser vidgades”. En studie i den kulturella skandinavismen under 1800-talet. Makadam Förlag, Göteborg/Stockholm 2010. Pp. 119-41. Jf. reg. p. 272. (Centrum för Danmarksstudier, 23.) – Anm.: Johan Stenström, Samlaren, 131, 2010, pp. 362-68.
Søg efter litteratur på svensk

Links:

  top Top