The Snow Queen Nogle rvere stoppede kareten og slog kusken ihjel. De tog Gerda og hendes muffe

Artist: Rikke Hjelmborg. Title - picture: Nogle rvere stoppede kareten og slog kusken ihjel. De tog Gerda og hendes muffe. Title - fairytale: The Snow Queen