Tidligere emner

Hovedlinier i dansk lyrik fra barokken og frem til H.C. Andersen (forår 2006)

Dansk litteratur som "institution" tager sin begyndelse med barokken (det 17. årh.), og med den begynder også lyrikken som genre. Vi vil i kurset følge lyrikkens udvikling i dens gradvise frigørelse fra, men stadigvæk også binding til, de offentlige udtryksformer (salme, hyldestdigt, lejlighedsdigtning m.m.) og udviklingen af lyrikken som selvstændig udtryksform i flere undergenrer. Grænsen i den anden ende sættes her ved H.C. Andersen, idet han må stå som både moderne, subjektiv lyriker, og som den sidste markante repræsentant for den lejlighedsdigtning (officiel og privat), der efter enevældens ophør og senere guldalderkulturens endelige afvikling stort set forsvinder ud af litteraturen.

H.C.Andersen og romanen i det 19. århundredes danske litteratur (efterår 2005)

Det er H.C. Andersens fortjeneste at have introduceret den "moderne roman" eller "samtidsromanen" i dansk litteratur, tæt fulgt af Carl Bagger og Carl Bernhard. Han er også den første, der skriver en dannelsesroman i Danmark.

I kurset så vi Andersen i krydsfeltet mellem disse to litterære strategier, moderniteten og dannelseskonceptet. Udgangspunktet var Søren Kierkegaards litteraturkritiske markeringer i "Af en endnu Levendes Papirer" og "En literair Anmeldelse", og herudfra blev først dannelsesromanen ("Improvisatoren") og derefter de moderne romaner ("O.T." og "Kun en Spillemand") behandlet.
Disse to spor fulgtes så op med andre romaner fra 1830rne og frem (Gyllembourg, Bagger, Bernhard, Goldschmidt).
Litteratur: Udviklingsromanen - en genres historie (red. Thomas Jensen og Carsten Nicolaisen, Odense 1982).

H.C.Andersens eventyr - og de andres (efterår 2004 og forår 2005)

2 semesters litteraturvidenskabeligt emne udbudt af H.C. Andersen-Centret og godkendt af studienævnene for Litteraturvidenskab og Nordisk.

I emnet fulgte vi eventyrets vej ind i dansk litteratur og så Andersen i modspil til og sammenhæng med dels hans kilder (folkeeventyret og det tyske kunsteventyr), dels de andre eventyrdigtere i perioden (Oehlenschläger, Ingemann, Thomasine Gyllembourg. Målet var herigennem at nå til en forståelse af Andersens særlige forfatterprofil, men også af den bredere sammenhæng, han indgår i. I begrænset omfang så vi også på, hvordan eventyret fra romantikken og frem til Goldschmidt indgår som inspirationskilde i andre genrer (drama og roman).

Rejsen i liv og fiktion - forår 2004

Rejsen er den centrale mytologi i og bag store dele af H.C. Andersens forfatterskab og ikke mindst også i hans liv og hans selvbiografiskrivning. Emnet kommer derfor til at beskæftige sig med såvel eksplicitte temadannelser hos Andersen som med de psykologiske, kreative og religiøse kræfter, der gør det til et hele.

Der læses rejsebøger, romaner, eventyr og historier, selvbiografi.

Phantasus på scenen - efterår 2002 & forår 2003

De store sceniske forvandlingskunstnere og troldmænd, Strindberg og Kjeld Abell, havde forløbere tilbage i første halvdel af det 19. århundredes danske dramatik, hvad enten denne var bestemt for scenen eller i resignation over de manglende teatermæssige faciliteter blot blev fremlagt som læsedramatik for den indre scene. I emnet 'Phantasus på scenen' vil vi opspore disse forløbere: Oehlenschläger, Ingemann, Heiberg, Overskou og ikke mindst H.C. Andersen for senere i forløbet at springe frem til drømmespil af Strindberg og Abell. H.C. Andersens dramatik for de fleste ganske ukendt i dag, men teaterhistorisk og litteraturhistorisk interessant og også vigtig til forståelse af hans øvrige forfatterskab vil være omdrejningspunktet i et emne, der giver muligheder for at gå på opdagelse i både centrale og helt perifere tekster. Et stof med muligheder og lange perspektiver!

Et liv som fortælling - efterår 2001 & forår 2002

I dette emneforløb vil vi undersøge, hvordan H.C. Andersens liv er blevet til en fortælling, hvordan det har fungeret som fortælling, på hvilke præmisser det har etableret sig nærmest som myte, hvordan denne fortælling indgår i litteraturhistorierne, hvordan den er blevet videreudviklet, modificeret eller dekonstrueret i biografier og biografiske studier over HCA. Vi vil endvidere se på denne livsfortællings/mytes pædagogiske konsekvenser, dens museale formidling og dens anvendelse som national identifikation. Vi vil også stille spørgsmålet om den fortsatte relevans i brugen af denne livsfortælling og sætte fokus på veje og udveje for nye Andersen-biografier.


Johan de Mylius har været underviser på alle ovenstående kurser