Ved Aage Jørgensen

Se: Finn Barlby (red.), Det dæmoniske spejl, 1998, s.137-42.

1. Udgaver

 1. Skyggen. Tegninger af Herluf Jensenius. Rasmus Naver, 1935. 37 s. - Forord af Hans Brix s. 7-10.
 2. Skyggen. Træsnit af Povl Christensen. Det Berlingske Bogtrykkeri, 1957. 45 s. - Forord af Paul V. Rubow s. 7-10.
 3. Skyggen. Illustreret af Ib Spang Olsen. Nordlundes Bogtrykkeri, 1958. 28 s. - Bemærkninger af H. Topsøe-Jensen s. 25-28.
 4. Skyggen. Træsnit af Lena Bay. Dråben, 1990. 32 s. - Efterskrift af Finn Barlby s. 31-32.
 5. »Skyggen«. I: H. C. Andersens Eventyr. Kritisk udgivet efter de originale Eventyrhæfter med Varianter ved Erik Dal og Kommentar ved Erling Nielsen. Bind 2: 1843-55. Hans Reitzel, 1964. S. 129-40.

2. Sekundærlitteratur

 1. Bang, J. P., »Skyggen«. I hans: H. C. Andersen og Georg Brandes, samt andre H. C. Andersen-Studier. Schønberg, 1936. S. 61-67. (< Berlingske Aftenavis 11.2.1935.)
 2. Barlby, Finn, »'Idealisten er død! Sælgeren leve!' - om 'Skyggen' fra 1847«. I hans: Det dobbelte liv. Om H. C. Andersen. Dråben, 1994. S. 59-67. (< Finn Barlby & Jakob Gormsen (red.), Den fantastiske fortælling. Forlaget Arnis, 1989. S. 15-24.)
 3. Barlby, Finn, »Den euforiske tekst. Om markedet, mennesket og melodien, altså: poesien«. BUM, 14:1-2, 1996, s. 27-31. - Om »Fodreise«, »Skyggen« og »Tante Tandpine«.
 4. Barlby, Finn, »Den uendelige historie. Analyser af H. C. Andersens 'Skyggen' fra 1847. En introduktion«, BUM, 14:1-2, 1996, s. 51; Hans Henrik Møller, »Sproget, skriften og verden. Om H. C. Andersens 'Skyggen'«, s. 52-56.
 5. Barlby, Finn (red.), Det dæmoniske spejl. Analyser af H. C. Andersens »Skyggen«. 1998. 144 s. (Indhold: Anders Palm, »Den gækkende 'skygge'. Mangetydighedens strategi i H. C. Andersens eventyr«, s. 7-20 [på svensk, 1982]; Klaus P. Mortensen, »Fortællerens skygge«, s. 21-32; Johan de Mylius, »Skyggen i ny belysning«, s. 33-42; Ib Johansen, »Skyggebilleder fra en rejse til Syden. H. C. Andersens 'Skyggen' (1847), Platons huleallegori og Chamissos 'Peter Schlemihl' (1813) - en romantisk splittelsesfigur set i lyset af et platonisk tema«, s. 43-76; Hans Henrik Møller, »Sproget, skriften og verden«, s. 77-88; Erik Svendsen, »'Roser for en Ko'«, s. 89-100; Finn Barlby, »Det dæmoniske spejl. Om skærmen og skyggen - og skyggen af et ord, altså: Andersen & Arabesken«, s. 101-23; Matthias Winther, »Manden og hans Skygge«, s. 124; H. C. Andersen, »Skyggen«, s. 125-36; Aage Jørgensen, »H. C. Andersens 'Skyggen' - en litteraturliste«, s. 137-42.) (Anm.: Hugo Hørlych Karlsen, BUM, XVI:3-4, 1998, s. 25-27.) [Flere bidrag præpubliceret i BUM/Børne- og ungdoms-litteratur magasinet, XVI:1-2, 1998: Finn Barlby, »Det dæmoniske spejl. Om skærmen og skyggen - og skyggen af et ord, altså: Andersen & Arabesken«, s. 47-56; Ib Johansen, »Skyggebilleder fra en rejse til Syden. H. C. Andersens 'Skyggen' (1847), Platons huleallegori og Chamissos 'Peter Schlemihl' (1813) - en romantisk splittelsesfigur set i lyset af et platonisk tema«, s. 57-71; Erik Svendsen, »'Roser for en Ko'«, s. 72-76; Jacob Bøggild, »Skyggen og den suveræne fortæller«, s. 77-82.]
 6. Blaauw-Robertson, W. D., De symbolische betekenis van de oude klassieke sprookjes. East-West Publications Fonds N.V., Wassenaar 1967. S. 63-67. - 3. udg., 1976, med ændret paginering.
 7. Brandes, Georg, »H. C. Andersen som Eventyrdigter«. I hans: Udvalgte skrifter. Under redaktion af Sven Møller Kristensen. Bind 2: Danske klassikere. Tiderne Skifter, 1984. S. 203-47, spec. s. 243-44. - Tidsskrifttrykt 1869; derefter oftere optrykt.
 8. Bredsdorff, Elias, »Fortolkninger af H. C. Andersens eventyr 'Skyggen'«. I: Tolkning och tolkningsteorier. Föredrag och diskussionsinlägg vid Vitterhetsakademiens symposium 17-19 november 1981. Almqvist & Wiksell International, Stockholm 1982. S. 97-111. (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Konferenser, 7.) - Hertil knytter sig: Anders Palm, »Den gäckande 'Skyggen'. Mångtydighetens strategi i H. C. Andersens eventyr«, s. 113-23; Carl Fehrman, »Försök till hermeneutisk genomlysning«, s. 125-33; Anders Palm, »Litteratur om H. C. Andersens 'Skyggen'«, s. 135-36; Erland Lagerroth, »Författarens intention och textens funktion«, s. 137-40. Selve eventyret bringes (i fotografisk optryk efter Dal/Nielsen-udgaven) s. 85-96.
 9. Brix, Hans, H. C. Andersen og hans Eventyr. Det Schubotheske Forlag, 1907. S. 267-77. (Disputats.) - 2. udg., Gyldendal, 1970; dér s. 214-21.
 10. Brostrøm, Torben, »Litteratur og samfund«. I hans: Ti års kritik. Prosa / lyrik / kritik 1965-74. Gyldendal, 1975. S. 219-22. (< Information 19.8.1975.) - Indlæg i debat om danskstudiet 10.3.1970.
 11. Carstens, Erik, Tvesind og Neurose. Bidrag til Psykoanalyse af Moralkonflikter og moralsk Vurdering af Psykoanalysen. Erik Carstens' Forlag, 1949. - Heri (»blandet med bogens øvrige stof«) ca. 30 s. om »Skyggen« og »Sneedronningen«, iflg. Jørgen Skjerk.
 12. Cech, Jon, »Hans Christian Andersen's Fairy Tales and Stories: Secrets, Swans and Shadows«. I: Perry Nodelman (red.), Touchstones. Reflections on the Best in Children's Literature: Fairy Tales, Fables, Myths, Legends, and Poetry. Children's Literature Association, West Lafayette 1987. S. 14-23. *
 13. Detering, Heinrich, »'Ich wünschte, ich hätte Ihr ganzes Ich'. Homoerotische Erfahrung und Textstruktur in Andersens 'Der Schatten'«. Forum Homosexualität und Literatur, 9, 1990, s. 75-88. - Også i Werner, se nr. 61 ndf.
 14. Detering, Heinrich, Das offene Geheimnis. Zur literarischen Produktivität eines Tabus von Winckelmann bis zu Thomas Mann. Wallstein Verlag, Göttingen 1994. S. 226-32. (Habilitationsschrift.)
 15. Duve, Arne, Symbolikken i H. C. Andersens eventyr. Psychopress, Oslo 1967. S. 204-08.
 16. Gjesing, Knud Bjarne, »Det statiske og det dynamiske - en udviklingslinje i H. C. Andersens forfatterskab«. Anderseniana, 3. række, 2, 1974-77, s. 209-33, spec. s. 216-19.
 17. Gordon, Caroline & Allen Tate (udg.), The House of Fiction. An Anthology of the Short Story. 2. ændrede udg. Charles Scribner's Sons, New York 1960. - Heri »The Shadow« (i Jean Hersholts oversættelse) s. 56-64, efterfulgt af »Commentary« s. 64-66.- 1. udg., 1950, indeholder ikke HCA's tekst.
 18. Grønlund, Ellen, »Falske tolkninger«. Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, 42, 1966, s. 120-36. - Bl.a. om Ruth Poorts tolkning af »Skyggen«.
 19. Halberg, Viggo, »'Skyggen' har 100 Aars Jubilæum«. Fyens Stiftstidende 26.12.1946.
 20. Hermerén, Göran, »Conventions and Rationality«. I: Mette Hjort (red.), Rules and Conventions. Literature, Philosophy, Social Theory. The Johns Hopkins Press, Baltimore/London 1992. S. 294-315 og 336-37. - Om »Skyggen« s. 295-96.
 21. Hovmann, Flemming, [Kommentar.] I: H. C. Andersens Eventyr. Kritisk udgivet efter de originale Eventyrhæfter [..]. Bind 7. C. A. Reitzel, 1990. S. 117-19. - Cf. Erling Nielsen om modtagelseskritikken (bind 6, 1990, s. 158-59).
 22. Jensen, Inger Lise, »'Skyggen' - en analyse af forholdet mellem godt og ondt«. I: Johan de Mylius, Aage Jørgensen & Viggo Hjørnager Pedersen (red.), Andersen og Verden. Indlæg fra den første internationale H. C. Andersen-konference, 25.-31. august 1991. Udgivet af H. C. Andersen-Centret, Odense Universitet. Odense Universitetsforlag, 1993. S. 406-09.
 23. Jensen, Jørgen Bonde, »Skyggen«. I hans: Indblanding fra venstre. Ti års kultur- og samfundskritik. Tiderne Skifter, 1979. S. 81-84. - Indlæg i debat om danskstudiet 10.3.1970.
 24. Jensen, Jørgen Bonde, »Rejsekammeraten versus Skyggen. Om de indbyrdes forbindelser mellem to eventyr af H. C. Andersen og hvad det evt. har med Søren Kierkegaard at gøre«. Kritik, 125-126, 1997, s. 40-50. - Optrykt i forf.'s: Forgyldning forgår. Guldalderlæsninger. Babette, 1998. S. 116-50. (Heri også andre H.C. Andersen-relevante bidrag.)
 25. Koelb, Clayton, Inventions of Reading. Rhetoric and the Literary Imagination. Cornell University Press, Ithaca/London 1988. S. 202-20 (»The Shady Character of Literature: H. C. Andersen's 'The Shadow'«, en del af kapitlet »The Rhetoric of Ethical Engagement«).
 26. Kofoed, Niels, »H. C. Andersens 'Skyggen' og Goethes 'Faust'«. Berlingske Tidende 1.4.1978.
 27. Kofoed, Niels, Studier i H. C. Andersens fortællekunst. Munksgaard, 1967. S. 311-13. (Disputats.) - »Skyggen« sammenlignes med »Reisekammeraten«.
 28. Kristensen, Sven Møller, »H. C. Andersen«. I hans: Den dobbelte Eros. Studier i den danske romantik. Gyldendal, 1966. Spec. s. 195-98.
 29. Le Guin, Ursula K., »The Child and the Shadow«. I hendes: The Language of the Night. Essays on Fantasy and Science Fiction. Edited and with Introductions by Susan Wood. G. P. Putnam's Sons, New York 1979. S. 59-71. (< The Quarterly Journal of the Library of Congress, 32, 1975, s. 139-48.) - Også optrykt i: Virginia Haviland (red.), The Openhearted Audience. Ten Authors Talk about Writing for Children. Library of Congress, Washington 1980. S. 101-13. - På dansk: »Barnet og skyggen«. Kursiv. Meddelelser fra Dansklærerforeningen, 1983, 1, s. 44-51.
 30. Leffers, Gerda Thastum, Kunstnerproblematikken hos H. C. Andersen. C. A. Reitzel, 1994. S. 71-78.
 31. Lehmann, Edv., »Skyggen. En Æventyrstudie«. Studenterhjemmets Julebog, 14, 1914, s. 99-109.
 32. Lotz, Martin, Eventyrbroen. Psykoanalytiske essays om H. C. Andersen. Gyldendal, 1988. S. 231-41.
 33. Michelsen, William, »Virkelighedserkendelsen i eventyret 'Skyggen'«. I: Henning Fenger, m.fl. (red.), Festskrift til Paul V. Rubow. 1896, 9. Januar, 1956. Gyldendal, 1956. S. 185-91.
 34. Moltsen, Lone, Læsningens skygger. Studier i H. C. Andersens 'Skyggen' og 'Isjomfruen', E. T. A. Hoffmanns 'Die Bergwerke zu Falun' og Adalbert von Chamissos 'Peter Schlemihls wundersame Geschichte'. Utrykt speciale, Nordisk Institut, Aarhus Universitet, 1994.
 35. Mortensen, Klaus P., Svanen og Skyggen - historien om unge Andersen. G. E. C. Gad, 1989. S. 169-77.
 36. . Mortensen, Klaus P., »Forbudt for børn? H. C. Andersen: 'Gaaseurten' og 'Skyggen'«. I: *Læsninger i dansk litteratur 1820-1900. 1998. S. 69-85, 336-37.
 37. Mylius, Johan de, »Problemer omkring H. C. Andersens realisme«. I: H. C. Andersen og hans kunst i nyt lys. Odense Universitetsforlag, 1976. S. 105-31, spec. s. 112-16.
 38. Møller, Hans Henrik, »En mand, et ord - H. C. Andersens 'Skyggen'«. I: Johan de Mylius, Aage Jørgensen & Viggo Hjørnager Pedersen (red.), Andersen og Verden. Indlæg fra den første internationale H. C. Andersen-konference, 25.-31. august 1991. Udgivet af H. C. Andersen-Centret, Odense Universitet. Odense Universitetsforlag, 1993. S. 303-10.
 39. Møller, Hans Henrik, Erindringens form. Akademisk Forlag, 1994. S. 79-105 (»Barndommens land«). - Især om »Hyldemoer« og »Skyggen«. - Bearbejdet version af ph.d.-afhandling, Københavns Universitet 1992.
 40. Møller, Aage, »Nye tider«. I hans: Kampen om myterne. Udvalgte artikler. Redigeret af Finn Slumstrup og Kristian Kjær Nielsen. Samleren, 1985. S. 62-69, spec. s. 62-64. (< Rønshoved Højskoles Aarsskrift, 1935, s. 3-12; dér spec. s. 3-5.)
 41. Möller-Christensen, Ivy York, Den danske eventyrtradition 1800-1870. Harmoni, splittelse og erkendelse. Odense Universitetsforlag, 1988. S. 123-25. (Odense University Studies in Scandinavian Languages and Literatures, 15.) - Konferensspeciale, 1984.
 42. Nyborg, Eigil, Den indre linie i H. C. Andersens eventyr. En psykologisk studie. Gyldendal, 1962. S. 64-67. - Fotografisk optryk 1983 (med en tilføjet efterskrift, »Siden sidst...«, s. 210-17).
 43. Obenauer, Karl Justus, Das Märchen. Dichtung und Deutung. Vittorio Klostermann, Frankfurt a.M. 1959. S. 106-07.
 44. Petersen, Ulrich Horst, I H. C. Andersens verden. Gyldendal, 1977. S. 65-71.
 45. Poort, Ruth, Psykologien som tjener. Om C.G. Jungs arketyper, drømme og symboler. Credo, 1965. Spec. s. 103-04.
 46. Rubow, Paul V., H. C. Andersens Eventyr. Forhistorien - Idé og Form - Sprog og Stil. Levin & Munksgaard, 1927. S. 146. (Disputats.) - 2. gennemsete udg., Gyldendal, 1943; 3. udg., 1967 (dér s. 150-51).
 47. Schröder, Stephan Michael, Literarischer Spuk. Skandinavische Phantastik im Zeitalter des Nordischen Idealismus. Freie Universität Berlin, Berlin 1994. S. 317-25. Cf. reg. s. 671. (Berliner Beiträge zur Skandinavistik, 5.)
 48. Schuster, Benny Grey, »'Skyggen' af H. C. Andersen. Et Eventyr?« Anderseniana, 1992, s. 27-46.
 49. Skyum-Nielsen, Erik, »H. C. Andersens 'Skyggen'«. Kritik, 30, 1974, s. 39-49.
 50. Stampe, Rigmor, H. C. Andersen og hans nærmeste Omgang. H. Aschehoug & Co., 1918. S. 249-57.
 51. Sørensen, Peer E., H. C. Andersen og Herskabet. Studier i borgerlig krisebevidsthed. GMT, 1973. S. 156-61. Cf. reg.
 52. Sørensen, Peer E., »Efterskrift«. I: H. C. Andersen, Eventyr. Dansklærerforeningen, 1993. Spec. s. 154-58.
 53. Sørensen, Villy, »H. C. Andersens Skygge«. Berlingske Tidende 12.8.1954.
 54. Sørensen, Villy, »Digter og filosof«. I hans: Digtere og dæmoner. Fortolkninger og vurderinger. Gyldendal, 1959. S. 10-32, spec. s. 16-22. - 2. udg., 1973, s. 10-36, spec. s. 17-24.
 55. Topsøe-Jensen, H., »Digteren ved Arbejdet. Tre Smaastykker«. I hans: H. C. Andersen og andre Studier. Odense Bys Museer, 1966. S. 135-52, spec. s. 137-40. (Fynske Studier, 6.) (< Festskrift til Niels Møller paa Firsaarsdagen 11. December 1939. Munksgaard, 1939. S. 156-73, spec. s. 158-61.)
 56. Ulrichsen, Erik, H. C. Andersen og Hjertetyven. Et essay. Samleren, 1991. S. 117-22.
 57. Værum, Peter, Frøer og farisæere. Om eventyr og evangelium - set i lyset af Jung. Klitrose, 1992. S. 99-102.
 58. Werner, Otmar (red.), Arbeiten zur Skandinavistik. 8. Arbeitstagung der Skandinavisten des deutschen Sprachgebiets 27.9.-3.10.1987 in Freiburg i.Br. Peter Lang Verlag, Frankfurt a.M./Bern/New York/Paris 1989. S. 491-547 s. (Texte und Untersuchungen zur Germanistik und Skandinavistik, 22.) - Omfatter: Bernhard Glienke, »Neapel, in Not. Der positivistische Ansatz«, s. 491-501; Heinrich Detering, »'Gid jeg havde Deres hele Jeg'. Homoerotische Erfahrung und Textstruktur in Andersens 'Skyggen'«, s. 502-12; Monika Specht-von Bonsdorff, »Andersen im Labyrinth. Überlegungen zur Semiotik Umberto Ecos«, s. 513-23; András Masát, »Der Weg zum Absurden«, s. 524-34; Annelie Schreiber, »Schattenseiten des Lebens und Schattenbilder der Phantasie. Annährungen an H. C. Andersens Märchen 'Der Schatten' aus wirkungsästhetischer Sicht«, s. 535-47.- HD's bidrag, cf. nr. 17 ovf.
 59. White, Duffield, »[Evgeny] Shvarts's 'The Shadow'. The Andersen Story and the Russian Subtexts«. Slavic and East European Journal, 38, 1994, s. 636-54.
 60. Woel, Cai M., H. C. Andersens Liv og Digtning. Uhlmanske Forlag, 1949-50. Bind 2, s. 282-86.
 61. Woods, Irene E., »Charles Dickens, Hans Christian Andersen, and 'The Shadow'«. Dickens Quarterly, 2, 1985, s. 124-29. - Om HCA-indflydelse i »Bleak House«.
 62. »Skyggen«. Den danske Realskole, 66, 1964, s. 10-13.