H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

H.C. Andersens »Snedronningen« - en litteraturliste

Hop forbi menu og nyheder

Ved Aage Jørgensen

Se: Finn Barlby (red.), Det (h)vide spejl, 2000, s. 215-20.

1. Udgaver

 1. »Sneedronningen. Et Eventyr i syv Historier«. I: H.C. Andersens Eventyr. Kritisk udgivet efter de originale Eventyrhæfter med Varianter ved Erik Dal og Kommentar ved Erling Nielsen. Bind 2: 1843-55. Hans Reitzel, 1964. S. 49-76.
 2. Snedronningen. Et Eventyr i syv Historier. Originaltræsnit af Jane Muus. Nordlundes Bogtrykkeri, 1959. 61 s. - Bemærkninger af H. Topsøe-Jensen s. 51-61 (optrykt 1971, cf. ndf.).
 3. Snödrottningen. En saga i sju berättelser. Etsningar av Lars Bo. Carlsen, [Stockholm 1968]. 66 s. - Forord af Knut Ahnlund s. 3-5.
 4. The Snow Queen. A Tale in Seven Stories. Translated by Patricia L. Conroy and Sven H. Rossel. Illustrations by Helge Ernst. Poul Kristensen, 1986. 79 s. - Efterskrift af Erik Dal s. 61-77.
 5. Snedronningen. Illustreret af Angela Barrett. Gyldendal, 1988. vi, 242 s. - Forord af Elias Bredsdorff s. iv-v.
 6. »Sneedronningen. Et Eventyr i syv Historier«. I: Rejsekammeraten. Et udvalg af H.C. Andersens eventyr og historier. Red. af Anders Thyrring Andersen. Dansklærerforeningen, 1997. S. 15-47. - Cf. efterskrift spec. s. 201-23 og noter s. 218-20.

2. Sekundærlitteratur

 1. Anderson, Christopher L., »Andersen's 'The Snow Queen' and [A.M.] Matute's 'Primera memoria': To the Victor Go the Spoils«. Crítica Hispánica, 14, 1992, s. 13-27.
 2. Barlby, Finn, »Satania infernalis - eller forførelsens arabesk - om 'Sneedronningen', 'Iisjomfruen' og 'Tante Tandpine'«. I: Johan de Mylius, Aage Jørgensen & Viggo Hjørnager Pedersen (red.), Andersen og Verden. Indlæg fra den første internationale H.C. Andersen-konference, 25.-31. august 1991. Udgivet af H.C. Andersen-Centret, Odense Universitet. Odense Universitetsforlag, 1993. S. 276-88. - Optrykt i: BUM/Børne- og ungdoms-litteratur magasinet, 13: 1, 1995, s. 16-21.
 3. Bay, Ingrid, »Snedronningen i billeder«. Bixen, 19: 1, 1990, s. 56-61. - Om illustrerede udgaver af eventyret.
 4. Brix, Hans, H.C. Andersen og hans Eventyr. Det Schubotheske Forlag, 1907. S. 255-62. (Disputats.) 2. udg., Gyldendal, 1970; dér s. 204-09.
 5. Cusick, Edmund, »The Snow Queen«. I: Lesley Henderson (red.), Reference Guide to World Literature. 2. udg. St. James Press, Detroit 1995. I s. 28-31. - 1. udg., Great Foreign Language Writers, 1984.
 6. Duve, Arne, Symbolikken i H.C. Andersens eventyr. Psychopress, Oslo 1967. S. 178-85.
 7. Carstens, Erik, Tvesind og Neurose. Bidrag til Psykoanalyse af Moralkonflikter og moralsk Vurdering af Psykoanalysen. Erik Carstens' Forlag, 1949. - Heri - »blandet med bogens øvrige stof« - ca. 30 s. om »Skyggen« og »Sneedronningen« (iflg. Jørgen Skjerks AaJ-supplement).
 8. Dvergsdal, Alvhild, »H.C. Andersen: 'Sneedronningen' - et eventyr for voksne«. Norskrift (Oslo), 58, 1988, s. 12-34.
 9. Flahault, François, L'Extrême existence. Essai sur des représentations mythiques de l'intériorité. François Maspero, Paris 1972. S. 89-157. - Især om (mytestrukturen i) »Tommelise« og »Sneedronningen«.
 10. Gjesing, Knud Bjarne, »Det statiske og det dynamiske - en udviklingslinje i H.C. Andersens forfatterskab«. Anderseniana, 3. række, 2, 1974-77, s. 209-33, spec. s. 219-27.
 11. Grabowski, Simon, »The Refrigerated Heart. A Comparative Study of Novalis' 'Märchen von Hyacinth und Rosenblüte' and H.C. Andersen's 'Sneedronningen'«. Anderseniana, 3. række, 2, 1974-77, s. 51-70. - Optrykt efter: Scandinavica, 10, 1971, s. 43-58. - Til optrykket knytter sig forf.'s »H.C. Andersens 'Sneedronningen' og dens tyske dobbeltgænger«, smst. s. 71-78, der »fungerer som dansk resumé«, samt tillige fremfører »en række nye, uddybende synspunkter«; dette bidrag er også offentliggjort i Fyens Stiftstidende 23.8.1974 (»Hjerte på is«).
 12. Grønbech, Bo, Hans Christian Andersen. Twayne, Boston 1980. S. 101-02.
 13. Hovmann, Flemming, [Kommentar.] I: H.C. Andersens Eventyr. Kritisk udgivet efter de originale Eventyrhæfter [..]. Bind 7. C.A. Reitzel, 1990. S. 91-98. - Cf. Erling Nielsen om modtagelseskritikken (bind 6, 1990, s. 155-56).
 14. Høybye, Poul, »Tre franske Sneedronninger«. Anderseniana, 2. række, 6, 1966-69, s. 263-77. - Om Soldis, Dumas père's og Léouzon-Leducs udgaver af eventyret.
 15. Jensen, Jørgen Bonde, H.C. Andersen og genrebilledet. Babette, 1993. S. 126-50.
 16. Johansen, Ib, »Figurer i et troldspejl. Narrative strategier i B.S. Ingemanns 'Sphinxen' (1820) samt i H.C. Andersens 'Lykkens Kalosker' (1838, 1849) og 'Sneedronningen' (1845)«. BUM/Børne- og ungdoms-litteratur magasinet, 15: 1-2, 1997, s. 41-53. - Påengelsk i: Johan de Mylius, Aage Jørgensen & Viggo Hjørnager Pedersen (red.), Hans Christian Andersen. A Poet in Time. Papers from the Second International Hans Christian Andersen Conference, 29 July to 2 August 1996. Odense University Press, 1999. S. 541-53 (»The Demons of the Text«).
 17. Karlsen, Hugo Hørlych, »Spejlene og de andre veje. Analyse af H.C. Andersens 'Sneedronningen' (fra 1845)«. BUM/Børne- og ungdoms-litteratur magasinet, 17: 3-4, 1999, s. 61-66. - Optrykt i denne bog.
 18. Kofoed, Niels, Studier i H.C. Andersens fortællekunst. Munksgaard, 1967. S. 130-32. Cf. reg. (Disputats.)
 19. Kronborg, Steffen, »H.C. Andersen i billeder«. Bogens Verden, 1986, s. 73-77. - Om moderne eventyrillustrationer (spec. til »Sneedronningen«).
 20. Lederer, Wolfgang, The Kiss of the Snow Queen. Hans Christian Andersen and Man's Redemption by Woman. University of California Press, Berkeley/Los Angeles/London 1986. xiv, 262 s. - Heri s. 187-220 »The Snow Queen« i Jean Hersholts oversættelse. - Anm.: Pål Bjørby, Scandinavian Studies, 62, 1990, s. 491-95; Heinrich Detering, Skandinavistik, 21, 1991, s. 59-61; Viggo Hjørnager Pedersen, Anderseniana, 1989, s. 73-74; Janet Adam Smith, The New York Review of Books, 27.6.1991, s. 26 og 28-31.
 21. Lotz, Martin, Eventyrbroen. Psykoanalytiske essays om H.C. Andersen. Gyldendal, 1988. S. 203-16. Cf. reg.
 22. Michelsen, William, »Symbol og Idé i 'Snedronningen'«. Anderseniana, [1. række,] 8, 1940, s. 35-56.
 23. Misheff, Sue, »Redemptive Journey. The Storytelling Motif in Andersen's 'The Snow Queen'«. Children's Literature in Education, 20, 1989, s. 1-7.
 24. Mylius, Johan de, »H.C. Andersens eventyr som tegneseriehæfter«. Politiken 19.12.1983. - Anmeldelse af »Snedronningen«, tegnet af Stefan Fjeldmark, og »Tommelise«, tegnet af Britta Pettersen.
 25. Møller, Hans Henrik, »Hvordan staver man til evighed? Analyse af H.C. Andersens 'Sneedronningen' (fra 1845)«. BUM/Børne- og ungdoms-litteratur magasinet, 17: 1-2, 1999, s. 53-57. - Optrykt i denne bog.
 26. Nyborg, Eigil, Den indre linie i H.C. Andersens eventyr. En psykologisk studie. Gyldendal, 1962. S. 123-58. - Fotografisk optryk 1983 (med en tilføjet efterskrift, »Siden sidst...«, s. 210-17).
 27. Oikarinen, Lauri, »Familiar and Unfamiliar in the Personal Faith History«. I: Nils G. Holm (red.), The Familiar and the Unfamiliar in the World Religions. Challenges for Religious Education Today. Åbo Akademi, Åbo 1997. S. 224-34. (Religionsvetenskapliga Skrifter, 34.) - Bl.a. om »Sneedronningen«.
 28. Papazu, Monica, »Besættelse og befrielse i 'Sneedronningen'«. Tidehverv, 68, 1994, s. 27-36.
 29. Petersen, Ulrich Horst, I H.C. Andersens verden. Gyldendal, 1977. S. 79.
 30. Robinson, Vivian Ureaca, Adult Symbolism in the Literary Fairy Tales of the Late Nineteenth Century. Ph. D.-thesis, The University of Nebraska 1971. 214 s. - Cf. Dissertation Abstracts, 32A, s. 3962-63. - Kapitel 5 inkluderer en analyse af »Sneedronningen«.
 31. Rubow, Paul V., H.C. Andersens Eventyr. Forhistorien - Idé og Form - Sprog og Stil. Levin & Munksgaard, 1927. (Disputats.) - 2. gennemsete udg., Gyldendal, 1943; 3. udg., 1967 (se reg. dér s. 227).
 32. Rubow, Paul V., »Et Vintereventyr«. I hans: Kunsten at skrive og andre Essays. I Udvalg ved Hakon Stangerup. Gyldendal, 1964. S. 7-41. - Optrykt efter: Reminiscenser. Nye litterære Studier. Ejnar Munksgaard, 1940. S. 7-47. Oprindelig i: Nationaltidende 24.-25.1., 19.-20.2., 16.3. og 18.3.1940.
 33. Sander, Karen, Snedronningen. Et materiale til dansk og kristendomskundskab. Borgen, 2000. 124 s. - Teksten optrykt s. 17-45.
 34. Stauffacher, Werner, »Hans Christian Andersen und Carl Spitteler«. Anderseniana, 2. række, 5, 1962-65, s. 296-312, spec. s. 303-06.
 35. Stiasny, Kurt, »Die Schneekönigin. Kopf und Herz«. I hans: Was Andersens Märchen erzählen. Original und Deutung. Novalis, Schaffhausen 1996. S. 147-63. [Smst. om »Den lille Havfrue« s. 114-21 og om »Skyggen« s. 182-87.]
 36. Sullivan, C.W., iii, »Mother, Daughter, Self. Joan Vinge's 'The Snow Queen'«. I: Mickey Pearlman (red.), Mother Puzzles. Daughters and Mothers in Contemporary American Literature. Greenwood Press, Westport, Conn., 1989. S. 101-08. (Contributions in Women's Studies, 110.) *
 37. Sørensen, Peer E., H.C. Andersen og Herskabet. Studier i borgerlig krisebevidsthed. GMT, 1973. S. 187-94. Cf. reg.
 38. Topsøe-Jensen, H., »Sneedronningen«. I hans: Buket til Andersen. Bemærkninger til femogtyve Eventyr. G.E.C. Gad, 1971. S. 92-102. - Optrykt efter: Nordlundes 1959-udgave af eventyret, cf. ovf.
 39. Ulrichsen, Erik, H.C. Andersen og Hjertetyven. Et essay. Samleren, 1991. S. 93-98.
 40. Varner, Vicci K. & Ricky E. Miller, »Soil and Seed: [Joan D.] Vinge's Use of Andersen and Graves in 'The Snow Queen' [Novel, 1980]«. Extrapolation, 28, 1987, s. 360-67.
 41. Vetterlund, Fredrik, »En sagogrupp hos H.C. Andersen«. I hans: Ur portföljen. Randteckningar, brevstudier och analyser. C.E. Fritzes Bokförlag, Stockholm 1927. S. 227-36. - Om »Sneedronningen«, »Fugl Phønix« og »Paradisets Have«.
 42. Værum, Peter, »Er du blevet kysset af snedronningen?« / »Elsker du en følelseskold stodder?« Samvirke, 59: 4, 1986, s. 26-28, 31-33, og 59: 5, 1986, s. 46-49. -Om »Sneedronningen«.
 43. Værum, Peter, Frøer og farisæere. Om eventyr og evangelium - set i lyset af Jung. Klitrose, 1992. - Heri: »Følelseskulde og anden kulde. Om »Sneedronningen«, s. 165-80.
 44. Whitlark, James S., »Kafka's 'A Country Doctor' as Neoromantic Fairy Tale«. I: Olena H. Saciuk (red.), The Shape of the Fantastic. Selected Essays from the Seventh International Conference on the Fantastic in the Arts. Greenwood Press, New York/Westport/London 1990. S. 43-49. (Contributions to the Study of Science Fiction and Fantasy, 39.) - »Ein Landarzt«sammenlignet med bl.a. »Sneedronningen«.