Her er undervisningsmaterialer til en række eksempler på H.C. Andersens prosalyrik. Udvalget består af tre eventyr, 2 kapitler ("aftener") af Billedbog uden Billeder (1839) og uddrag af rejsebøgerne En Digters Bazar (1842) og I Sverrig (1851)

Johan de Mylius har udarbejdet forslag til arbejdsopgaver til alle teksterne.