"Det gamle Egetræes sidste Drøm"

Sammenlign med den tekstlige inspirationskilde, dialogen mellem "En gammel Eeg" og "Sanct Hans-Ormen under Egen" hen mod slutningen af Adam Oehlenschlägers Digte (1803):

EN GAMMEL EEG
Her har jeg staaet i hundrede Aar;
om Vintren med Snee paa mit Bryst;
mellem Blomster i grönne Vaar,
mellem egne Löv i den brune Höst.
Min stolte Top har jeg reist
og kneist
ud over den vide Natur,
som omslynger Træernes tætte Muur.
Da blev jeg saa mod.
Jeg kunde ei flytte min Fod.
Stille maatte jeg staae
og vilde saa gjerne, saa gjerne gaae.
Engang de fældte min Broder her,
som hæved sig rank over Stubben der!
Han er lykkelig!
Som en Planke i Skibet tumler han sig,
som en Slange han sig giennem Bölgerne snoer
om den hele Jord.
Jeg staaer hvor jeg blev föd,
til min Död!
För var jeg for stolt til at klage,
man bliver blöd paa de gamle Dage.
Derfor suser
nu Vemod i mit Löv, naar Stormen bruser.
Denne Nat er söd!
Toner löd
ved min gamle Fod;
og paa min Rod
sidder elskende to
i kierlig Roe.
Saadan en Vaar
har jeg ikke oplevet i hundrede Aar!

SANCT HANS-ORMEN under Egen.
Du er hundrede Aar!
Jeg kun en Dag.
Dit Liv er langsomt,
koldt, stærkt.
Mit er hurtigt,
brændende, begeistret!
Lutter Glöd,
levende, bevægelig Glöd!
Et Öieblik mellem Födsel og Död.
Jeg bytter ikke med dig!

Denne versdialog omkranses af 'Hymne' ("Tryllende Harmonie..." med dens sammensmelten af universet og de elskende) og'Döden' (hvor Døden stiger over kirkemuren og går forbi skoven hen mod landsbyen på vej med timeglas og le for at hente sin høst).

Til fortolkning: