Emner, efterår 2006

Rejsen i virkeligheden og på papiret (Travelling in real life and on paper)

2-semesters litteraturvidenskabeligt emne. Tirsdag kl. 09:15-12:00, lokale U62

Udbudt af H.C. Andersen-Centret og godkendt af studienævnet for Litteraturvidenskab.

H.C. Andersens rejsebøger og deres forbindelseslinier til hans fiktionslitteratur, tematisk, genremæssigt, stilistisk. Tosemesters overbygningsemne, efterår 2006: første semester af to.

De fem rejsebøger i H.C. Andersens forfatterskab ses ofte som en genre for sig og vurderes som et udtryk for Andersens nysgerrige og rastløse temperament og hans journalistiske holdning til virkeligheden. I stedet for at ses som "rejsebøger" og på den måde knyttes tæt til den privatbiografiske Andersen bør de imidlertid snarere læses som litterære værker, tæt forbundet med det øvrige forfatterskab, først og fremmest med lyrikken og romanerne, men også med hans eventyr og historier.

Rejsebøgerne peger selv på en sådan sammenvævning med de egentligt litterære udtryksformer, idet der indgår både digte og historier samt i et vist omfang poetologisk og livsanskuelsesmæssigt konfessionelle essays i dem.

I emnet vil der blive gennemført en læsning helt ned i den enkelte artistiske billeddannelse og sproglige formulering og derfra op til de overordnede tematiseringer i Andersens rejsebøger, som vil blive forbundet med især hans romaner og digte til et sammenfattende billede af forfatterskabet og dets placering i tiden.

Litteratur

BEMÆRK:
Kurset er åbent for alle BA/kandidatstuderende.
GODKENDELSE AF OVENNÆVNTE FAG SKAL SKE GENNEM CENTER FOR LITTERATURVIDENSKAB OG SEMIOTIK

Johan de Mylius