"Visitøren og digteren (Her visiteres på dette sted.)" er nummer 1750 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 250 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 185.

"Visitøren og digteren (Her visiteres på dette sted.)" blev offentliggjort for første gang 7. juli 1832, jvf. den bibliografiske beskrivelse i : Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 185:

Visiteuren og Digteren. (Her visiteres paa dette Sted).

[Fodnote:] Skrevet paa Grændsen af Bøhmen i Sommeren 1851.
Trykt i Nyeste Repertorium for Moerskabslæsning, udg. af A. P. Liunge, 1. Bind, Nr. 1, 7. 7. 1832, 2.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-734i)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1832.

Udgaver

Værket udkom senere (20. august 1833) som en del af Samlede Digte. (Værknummer 1305. BFN 224. Kategori/genre: Digtsamling).

På nudansk side 323 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google