"Rabbi Meyer (Israels folk forsamlet var i skolen)" er nummer 1870 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 370 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 342.

"Rabbi Meyer (Israels folk forsamlet var i skolen)" blev offentliggjort for første gang 28. april 1839, jvf. den bibliografiske beskrivelse i : Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 342:

Rabbi Mejer. Fremsagt af Mad. Nielsen, ved Aftenunderholdnin- gen paa det Kongelige Theater den 21de April 1839. (Israels Folk forsamlet var i Skolen).

Trykt i Portefeuillen for 1839, 2. Bind, 17. Hæfte, 28. 4., 81-84. (Saml. Skr. XII, 12).

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1839.

Udgaver

Værket udkom senere (26. december 1846) som en del af Digte, gamle og nye. (Værknummer 1306. BFN 488. Kategori/genre: Digtsamling).

På nudansk side 363 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google