"Kantate (1) ved professor, sognepræst C. F. Brorsons 50-årige embedsjubilæum (Der er et Guds hus der, hvor fromme tanker)" er nummer 1925 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 425 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 433.

Indeholder (listen er sorteret efter datoen for værkernes første udgivelse):

"Kantate (1) ved professor, sognepræst C. F. Brorsons 50-årige embedsjubilæum (Der er et Guds hus der, hvor fromme tanker)" blev offentliggjort for første gang 17. december 1843, jvf. den bibliografiske beskrivelse i : Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 433:

Cantate og Psalme i Anledning af Hans Høiærværdighed Professor C. F. Brorson's 50aarige Embedsjubilæums den 17. December 1843. Texten af H. C. Andersen. Musiken af J. P. E. Hartmann. Berlingske Bogtrykkeri. (Der er et Guds Huus der, hvor fromme Tanker).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Blaat Papir med blaa Ramme om Teksten. (Saml. Skr. XII, 487) - Et enkelt Vers (Bruus Orgel, med din stærke Klang) i Saml. Skr. XII, 285 - Nr. 18 af 65 Smaavers).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/472)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1843.

Udgaver

Værket udkom senere (26. december 1846) som en del af Digte, gamle og nye. (Værknummer 1306. BFN 488. Kategori/genre: Digtsamling).

På nudansk side 714 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google