"Corfits Ulfeldt (Man opskrev dine fejl, din dyd man dulgte)" er nummer 1935 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 435 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 443.

"Corfits Ulfeldt (Man opskrev dine fejl, din dyd man dulgte)" blev offentliggjort for første gang April 1844, jvf. den bibliografiske beskrivelse i : Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 443:

II. Korfits Ulfeld. (Man opskrev dine Feil, din Dyd man dulgte), 80. (Saml. Skr. XII, 281 - Nr. 2 af »65 Smaavers«).

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/285)

Værket udkom som en del af Digte af H. C. Andersen IV. (Værknummer 2921. BFN 442. Kategori/genre: Enkelttryk).

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1844.

Udgaver

Værket udkom senere (26. december 1846) som en del af Digte, gamle og nye. (Værknummer 1306. BFN 488. Kategori/genre: Digtsamling).

På nudansk side 408 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google