"Admiral Peter Fredrik Wulff (Snart er det vår, da stråler varmt Guds sol)" er nummer 1985 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 485 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 511.

"Admiral Peter Fredrik Wulff (Snart er det vår, da stråler varmt Guds sol)" blev offentliggjort for første gang 26. december 1846, jvf. den bibliografiske beskrivelse i : Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 511:

Admiral Peter Fredrik Wullf (Snart er det Vaar, da straaler varmt Guds Sol)(Saml. Skr. XII, 347). p. 308

Hele digtet blev oprindelig trykt i "Poetiske Arbeider", se: 16984

Værket udkom som en del af Digte, gamle og nye. (Værknummer 1306. BFN 488. Kategori/genre: Digtsamling).

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1846.

Udgaver

På nudansk side 429 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google