"Lucia Scavenius og Carl Castenskjold (Bryllupssange XII) (I gammelt sagn, i tider mørke, hårde)" er nummer 2265 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 765 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 931.

"Lucia Scavenius og Carl Castenskjold (Bryllupssange XII) (I gammelt sagn, i tider mørke, hårde)" blev offentliggjort for første gang 26. oktober 1867.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 931:

Sang ved Frøken Lucia Scavenius's og Hr. Carl Castenschiolds Bryllup paa Basnæs den 26de October 1867. Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F. S. Muhle. (I gammelt Sagn, i Tider mørke, haarde).

Leilighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel. Der er et Land, dets Sted er høit mod Norden. (Saml. Skr. XII, 531).

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1867.

Udgaver

På nudansk side 761 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google