""Midsommar-Resan". En Vall-Fart af Förf. til Teckningar ur hvardagslifvet" [Danish title] is number 1112 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 12 in the category papers, articles, letters and other writings (the range 1101 - 1200).

""Midsommar-Resan". En Vall-Fart af Förf. til Teckningar ur hvardagslifvet" [Danish title] was first published in Swedish 2 March 1849, cf. the bibliographic description (in Danish) in : H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser:

»Midsommar-Resan«. En Vall-Fart af Förf. til Teckningar ur hvardagslifvet

"Midsommar-Resan. En Vall-Fart af Förf. til Teckningar ur hvardagslifvet" blev først trykt i tysk oversættelse i Nordischer Telegraph, Nr. 22, 2. marts 1849, s. 273, fortæller Birger Frank Nielsen i Digterens danske Værker 1822-1875 (1942), nr. 742, s. 241.

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1849.

Editions

The work was published later (15 March 1855) as a part of Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Attende Bind [Danish title]. (Number 1020. BFN 740. Category/genre: Collected and miscellaneous writings).

The first Danish edition (8 May 1855): »Midsommar-Resan«. En Vall-Fart af Förf. til Teckningar ur hvardagslifvet (Har tidligere i tysk Oversættelse været trykt i »Nordischer Telegraph«, Nr. 22, 2. 3. 1849, 273). (Ikke optrykt i Saml. Skr.) p. 120.

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google