"Ved min Velgiører Provst Gutfelds Død af A...... (Hvem jorder man?-)." [Danish title] is number 1502 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 2 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 6.

"Ved min Velgiører Provst Gutfelds Død af A...... (Hvem jorder man?-)." [Danish title] was first published 1 February 1823.

Bibliographic description of the first publication containing this work, quoted from the Danish bibliography Digterens danske Værker 1822-1875, number in bibliography: 6:

Ved min Velgiører Provst Gutfelds Død af A...... (Hvem jorder man?-).

Trykt i Den Vest-Siællandske Avis eller Slagelse Ugeblad for den uden og indenlandske Historie og for Dagens vigtigste Nyeheder, redig. af Pastor H. Bastholm, 9. Aargang, Nr. 9, 1. 2. 1823, 145.

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1823.

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google