DA | EN
The Hans Christian Andersen Center

"The Little Green Ones" is number 172 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 172 in the category fairy tale (the range 1 - 300). BFN 964.

"The Little Green Ones" was first published December 1867, cf. the bibliographic description (in Danish) in : Digterens danske Vrker 1822-1875, number in bibliography: 964:

De smaa Grnne.

Trykt i Nye Digtninger. Fortllinger og Digte af danske Forfattere, udgivne af Christian Winther. 1868, 35-38. (Udkom December 1867). (Saml. Skr. XV, 67).

(Bibliografisk kilde: HCAH A-764, 1971/402)

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1867.

Editions

The work was published later (12 December 1871) as a part of Eventyr og Historier. Fjerde Bind. 1871 [Danish title]. (Number 334. BFN 1013. Category/genre: Fairy tale collection).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google