"Epiloger I (Jeg ved om farverne, de er skønne)" [Danish title] is number 1849 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 349 in the category poems (the range 1501 - 2900). BFN 312.

"Epiloger I (Jeg ved om farverne, de er skønne)" [Danish title] was first published 11 February 1838.

Bibliographic description of the first publication containing this work, quoted from the Danish bibliography Digterens danske Værker 1822-1875, number in bibliography: 312:

Epilog, fremsagt ved Aftenunderholdning den 11. Februar 1838 til Fordeel for Stiftelsen til Blindes Dannelse. (Jeg veed om Farverne, de ere skjønne).

Leilighedstryk: 2 upaginerede Blade, uden Angivelse af Bogtrykker eller Trykkested. (Saml. Skr. XII, 449 - Nr. I af Epiloger).

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1838.

Editions

In modern Danish on p. 679 in Johan de Mylius (editor): H.C. Andersen. Samlede digte ('Collected poems', Copenhagen, 2000).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google